32 de ani împreună cu Betel

32 de ani împreună cu Betel – Predare de ștafetă „Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi„. 1 Tesaloniceni 5:12-13...

Continuați lectură

Împărăția Cerurilor

Referințe: Matei 13.44-46 În capitolul 13 al Evangheliei după Matei sunt prezentate 7 pilde ale Împărăţiei, o Împărăţie pentru care ucenicii Domnului au fost în stare să trăiască viaţa, chiar până la moarte. I. Prima pildă prezentată este cea a unei comori găsite în pământ. Împărăţia lui Dumnezeu este comparată...

Continuați lectură

Studiu biblic – 20.12.2012

Studiu biblic, joi seara 20.12.2012, referința biblică: Tit cap. 3 Dacă în lecțiunile trecute am urmărit profilul moral a slujitorului lui Dumnezeu și profilul moral al credinciosului, azi vom urmări profilul moral al Bisericii, al totalității credincioșilor născuți din nou. Biserica există și fără ziduri, fără altare sau amvoane. Biserica...

Continuați lectură

Mesajul îngerului

Referinţe: Marcu 16.1-8 1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. 2 În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. 3 Femeile ziceau una către...

Continuați lectură