Isus – Căpetenia şi desăvârşirea credinţei

ISUS – CĂPETENIA ŞI DESĂVÂRŞIREA CREDINŢEI Referinţe: Evrei 11.39-40, 12.1-2    Credinţa noastră ajunge desăvârşită doar privind în mod constant la modelul de viaţă reprezentat de Domnul Isus.   Fiecare credincios se află într-o "alergare" de-a lungul vieţii. Ca oricare altă competiţie şi alergarea are un obiectiv, o ţintă. 1. Alergarea este...

Continuați lectură

Apropierea de Dumnezeu

APROPIEREA DE DUMNEZEU Referinţe: Matei 15.21-28 1. Apropierea pe calea umană – scoaterea în evidenţă a propriei religiozităţi, a moralităţii propriei persoane (vers.22)   Singurul popor care cunoştea la vremea respectivă poziţia Domnului Isus ca şi Fiu al lui David era poporul evreu. Femeia cananeancă substituie această experienţă propriei persoane, deşi ea...

Continuați lectură

Roada Duhului

ROADA DUHULUI Referinţe: Galateni 5.22, 1 Corinteni 10:31 1. Roada Duhului este dragostea   Domnul Isus spunea că pomul bun face roade bune (Matei 7.17), omul poate fi recunoscut după felul de viaţă pe care îl trăieşte.   Deviza creştinismului, aşa cum a declarat şi Luther: SOLA SCRIPTURA. Numai Scriptura, numai ea...

Continuați lectură

Vino acum !

VINO ACUM ! Referinţe: Matei 7.13-14, 21-23    Pasajul se regăseşte în binecunoscuta "Predică de pe munte".1. Nu toţi oamenii vor fi mântuiţi.   Domnul Isus ne avertizează cu privire la faptul că mulţi oameni vor fi pierduţi veşnic şi puţini oameni vor ajunge să fie salvaţi.2. Isus – singura cale ...

Continuați lectură

Credinţa care eliberează

CREDINŢA CARE ELIBEREAZĂ  Referinţe: Evrei 11.33, Daniel cap. 6    Credinţa adevărată…1. Este întotdeauna încercată – Daniel 6.4-72. Este întotdeauna dovedită – Daniel 6.18-203. Este eliberatoare – Daniel 6.20-234. Întotdeauna Îl glorifică pe Dumnezeu – Daniel 6.25-27   Promisiunile lui Dumnezeu sunt aduse întotdeauna la îndeplinire. Iată ce este scris în...

Continuați lectură