Iertarea greșelilor – ce nu este iertarea

Referinţe: Matei 6.7-15 7 Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgînii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. 8 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. 9...

Continuați lectură

Iona – Fugind la Dumnezeu

Referinţe: Iona capitolul 2 1 Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peştelui, 2 şi a zis: „În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi m-a ascultat; din mijlocul locuinţei morţilor am strigat şi mi-ai auzit glasul. 3 Şi totuşi mă aruncasei în adânc, în inima mării şi râurile de apă mă...

Continuați lectură

Cine este Acest Copil?

Referinţe: Isaia 9.1-7 1 Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor....

Continuați lectură

Spre pomenirea Mea!

Referinţe: Luca 22.14-23 14 Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 15 El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea; 16 căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în...

Continuați lectură