Ca să știți !

Referinţe: 1 Ioan 5.13-21 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică. 14 Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15 Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim...

Continuați lectură

Sărbătoarea Mulţumirii 2011

Selecţiuni din programul desfăşurat duminică, 16 octombrie 2011, cu ocazia Sărbătorii Mulţumirii. Este necesar să fim mulţumitori, nu doar mulţumiţi. Ajutorul şi binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră, iar noi trebuie să le conştientizăm şi să ne întoarcem faţa către Dumnezeu cu recunoştinţă. Mai jos sunt redate câteva înregistrări...

Continuați lectură

Roade vrednice

Referinţe: Luca 3.3-18 3  Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor, 4  după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările. 5  Orice vale va fi astupată, orice...

Continuați lectură

Dumnezeu este Dumnezeu

Referinţe: Isaia 40.12-31 12  „Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul şi dealurile cu cumpăna? 13  Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui? 14...

Continuați lectură