Rânduiţi pentru roada

{gallery}24oct2010:100::1{/gallery} Referinţe: Evanghelia după Ioan 15.1-11, 16 1  Eu Sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul.2  Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.3  Acum voi sunteţi curaţi,...

Continuați lectură

Şi totuşi, degeaba…

Referinţe: 1 Corinteni 13.1-8 1  Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.2  Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să...

Continuați lectură

Pasionat de Cer

Referinţe: 2 Petru 3.11-18 11  Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,12  aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?13...

Continuați lectură