Totul ca să credeţi

{gallery}toma:100::1{/gallery}  Referinţe: Ioan 20.19-31 19  În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi...

Continuați lectură

Trăsăturile Învierii

Referinţe: Matei 28.1-10 1  La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.2  Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi...

Continuați lectură

Curaj când presiunea apasă

Referinţe: Daniel 3.1-6 1  Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip din aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului.2  Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe...

Continuați lectură

Necesitatea mărturiei

Referinţe: Luca 21.5-19 5  Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:6  „Vor veni zile când, nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”7  „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care...

Continuați lectură