Dumnezeul cel necruţător

Referinţe: 2 Petru 2.4-9 4  Căci, dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;5  dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi...

Continuați lectură

Testele vieţii creştine

 Referinţe: Psalmi 26.1-3, 2 Corinteni 13.1-10, Psalmi 139.23-24 1 Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul, fără şovăire.2  Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!3  Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei şi umblu în adevărul Tău. 1  Vin la voi...

Continuați lectură

Trei contraste

Referinţe: Galateni 3.1-5 1  O, Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Cristos ca răstignit?2  Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?3  Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început...

Continuați lectură

Duhul Sfânt şi căsnicia

Referinţe: Efeseni 5.22-33 22  Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;23  căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Cristos este capul Bisericii, El, mântuitorul trupului.24  Şi după cum Biserica este supusă lui Cristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.25  Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum...

Continuați lectură