Trei oximoroane

Referinţe: Galateni 2.20 20  Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine....

Continuați lectură

Apostolia lui Pavel – mărturia vieţii lui

Referinţe: Galateni 1.11-24 11  Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească;12  pentru că, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Cristos.13  Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religiunea Iudeilor. Cum, adică, prigoneam...

Continuați lectură

Pecetluirea cu Duhul Sfânt

Referinţe: Efeseni 1.11-14 11  În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,12  ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Cristos.13  Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii...

Continuați lectură

Biserica primară – naştere şi dezvoltare

Referinţe: Faptele Apostolilor, capitolul 2    În capitolul 2 din cartea Faptele Apostolilor asistăm la naşterea Bisericii Primare. Este pentru prima dată când Petru ia cuvântul în public, într-un mod plin de autoritate şi îndrăzneală, după înălţarea la Cer a Domnului Isus Cristos. Rezultatul cuvântării pline de înţelepciune a fost...

Continuați lectură

Şarpele de aramă

Referinţe: 2 Împăraţi 18.1-6 1  În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda.2  Avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mamă-sa...

Continuați lectură