Reacţii la mormântul gol

REACŢII LA MORMÂNTUL GOL Referinţe: Ioan 20.1-10  1. Reacţia Mariei   Maria a ajuns la mormânt, a privit şi a tras o concluzie greşită (vers. 2). Vede piatra dată la o parte, mormântul gol, fâşiile de pânză. Concluzia:  Isus a fost luat.   Unde este greşeala Mariei? Mântuitorul a profeţit de multe...

Continuați lectură

Responsabilitatea credinciosului

RESPONSABILITATEA CREDINCIOSULUI FAŢĂ DE SEMENII SĂI Referinţe: Ioan 12.20-23  1. Responsabilitatea de privi pe semenii noştrii ca pe nişte posibili mântuiţi   Cum ne-a privit Dumnezeu pe noi? A văzut în noi nişte condamnaţi, oameni sortiţi pieirii, sau a fost observat potenţialul pe care îl are fiecare om ? Trebuie să-i...

Continuați lectură

Cine este Acesta?

CINE ESTE ACESTA? Referinţe: Matei 21.1-11    Atmosfera redată de acest pasaj din Sfânta Scriptură este una de sărbătoare. Care este motivul? Persoana prezentată aici este într-adevăr un rege, Cel pe care îl aştepta Israel?   Înainte de a-şi termina lucrarea pe Pământ, Isus mai avea ceva de spus, trebuia să...

Continuați lectură

Ce vrei să-ţi fac?

CE VREI SĂ-ŢI FAC? Referinţe: Marcu 10.46-52  1. Rugăciunea este iniţiată de Dumnezeu   Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?” (vers. 51) 2. Rugăciunea este interacţiune cu Dumnezeu   El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă...

Continuați lectură

Isus – Căpetenia şi desăvârşirea credinţei

ISUS – CĂPETENIA ŞI DESĂVÂRŞIREA CREDINŢEI Referinţe: Evrei 11.39-40, 12.1-2    Credinţa noastră ajunge desăvârşită doar privind în mod constant la modelul de viaţă reprezentat de Domnul Isus.   Fiecare credincios se află într-o "alergare" de-a lungul vieţii. Ca oricare altă competiţie şi alergarea are un obiectiv, o ţintă. 1. Alergarea este...

Continuați lectură

Apropierea de Dumnezeu

APROPIEREA DE DUMNEZEU Referinţe: Matei 15.21-28 1. Apropierea pe calea umană – scoaterea în evidenţă a propriei religiozităţi, a moralităţii propriei persoane (vers.22)   Singurul popor care cunoştea la vremea respectivă poziţia Domnului Isus ca şi Fiu al lui David era poporul evreu. Femeia cananeancă substituie această experienţă propriei persoane, deşi ea...

Continuați lectură

Roada Duhului

ROADA DUHULUI Referinţe: Galateni 5.22, 1 Corinteni 10:31 1. Roada Duhului este dragostea   Domnul Isus spunea că pomul bun face roade bune (Matei 7.17), omul poate fi recunoscut după felul de viaţă pe care îl trăieşte.   Deviza creştinismului, aşa cum a declarat şi Luther: SOLA SCRIPTURA. Numai Scriptura, numai ea...

Continuați lectură

Vino acum !

VINO ACUM ! Referinţe: Matei 7.13-14, 21-23    Pasajul se regăseşte în binecunoscuta "Predică de pe munte".1. Nu toţi oamenii vor fi mântuiţi.   Domnul Isus ne avertizează cu privire la faptul că mulţi oameni vor fi pierduţi veşnic şi puţini oameni vor ajunge să fie salvaţi.2. Isus – singura cale ...

Continuați lectură

Credinţa care eliberează

CREDINŢA CARE ELIBEREAZĂ  Referinţe: Evrei 11.33, Daniel cap. 6    Credinţa adevărată…1. Este întotdeauna încercată – Daniel 6.4-72. Este întotdeauna dovedită – Daniel 6.18-203. Este eliberatoare – Daniel 6.20-234. Întotdeauna Îl glorifică pe Dumnezeu – Daniel 6.25-27   Promisiunile lui Dumnezeu sunt aduse întotdeauna la îndeplinire. Iată ce este scris în...

Continuați lectură