Ce este Evanghelia? – ”Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Cristos!”

Referinţe: Romani 1.16-17 Apostolul Pavel se adresează în epistola sa unor credincioși ce se aflau în Roma, capitala lumii la acea vreme. Declarația sa, ”mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Cristos”, ne ridică în minte întrebarea referitoare la motivația pentru care lui nu-i era rușine cu această Evanghelie. Care...

Continuați lectură

Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos

Referințe: Romani 1:14-17 Tema Epistolei către Romani este neprihănirea lui Dumnezeu. Versetele 16 și 17 sunt versetele cheie care rezumă întreaga epistolă: evanghelia lui Hristos, o comoară cu o lucrare specială. Metoda de prezentare a lui Pavel este cea a rațiunii, foarte bine structurată, însă simplă, pe înțelesul tuturor. Pavel...

Continuați lectură

Evanghelia, datoria creștinului

Referinţe: Romani 1.14-17 După ce mai întâi prezintă ce este creștinul, apostolul Pavel arată ce trebuie să facă un creștin. Creștinul nu este altcineva decât omul ce se întâlnește cu Evanghelia și ajunge la ascultarea credinței. La începutul Epistolei către Romani regăsim câteva trăsături fundamentale pentru cel ce este transformat...

Continuați lectură

Caleb, un exemplu de urmat

Referinţe: Numeri 14.1-10 Pentru prima dată poporul evreu se afla în fața posibilității de a intra în țara promisă, Canaan. Iscoadele trimise pentru a spiona țara erau douăsprezece căpetenii în semințiile lui Israel, iar misiunea lor era aceea de a descoperi împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. – iscoadele au privit de...

Continuați lectură

Mesajul Nașterii Domnului

Referinţe: Luca 2.6-20 În multe din țările avansate, conform statisticilor, este perioada cu cele mai multe depresii. Deși există un nivel de trai ridicat, plin de confort și îndestulare, oamenii experimentează stări de singurătate, păcatul îi face pe oameni să experimenteze stări depresive, altele decât starea de bucurie ce se...

Continuați lectură

Numele cel minunat

Referinţe: Luca 1.26-35 Dincolo de cadrul în care se găsește, în textul de față regăsim vestea întrupării Celui care a venit în lumea noastră, Dumnezeu venit în lume. Mulți copii din acea vreme purtau numele Isus, Unul singur avea însă să fie binecuvântarea venită în lumea noastră. 1. Numele Lui...

Continuați lectură

De ce a venit Isus în lume?

Referinţe: Evrei 2.9-18 Doctrina întrupării, așa cum este menționată în Sfânta Scriptură, este una dificil de înțeles. Cum a putut Dumnezeu să-Și păstreze caracterul divin și totuși, să trăiască ca și om între oameni? Chiar dacă mintea noastră mărginită nu poate înțelege deplin acest fapt, Dumnezeu a făcut aceasta. Pentru...

Continuați lectură