Cine este Dumnezeu cu adevărat?

Referinţe: Romani 11.33-36 Înaintea acestui pasaj din Sfânta Scriptură există trei capitole nu ușor de înțeles. Cu toate acestea apostolul Pavel ajunge la o concluzie fericită, și anume aceea că Dumnezeu este Dumnezeu, El este singurul care merită închinarea deplină. Adeseori titlurile cărților sunt alese oarecum provocator, pentru a stârni...

Continuați lectură

Cuvinte de rămas bun

Referinţe: Marcu 16.15-18 Ultimele cuvinte ale omului sunt, de obicei, cuvinte deosebite. Domnul Isus știa că se va înălța la Cer, iar ucenicii vor trebui să ducă mai departe mesajul Fiului lui Dumnezeu, de aceea a dorit să îi asigure de prezența divină, să le ofere încurajare. Textul nostru scoate...

Continuați lectură

El este pacea noastră

Referinţe: Efeseni 2.14-18 Lumea în care trăim provoacă diviziuni prin diferențele de opinie, iar aceasta ne afectează pe fiecare dintre noi. Chiar și în Biserică există diferențe privitoare la doctrină, mod de închinare, muzică sau altele. În Cristos însă, diferențele dispar. El este Cel care unește ceea ce este dezbinat,...

Continuați lectură

Chemare la responsabilitate

Referinţe: Romani 14.7-12, 1 Petru 4.1-6 Suntem responsabili pentru orice decizie pe care o luăm. Consecințele vizează două direcții: cea vremelnică, pământească și cea eternă. Omul a dorit dintotdeauna să aibă libertatea de a lua decizii. Adam și Eva reprezintă începutul acestei dorințe: au ajuns să cunoască binele…, dar și...

Continuați lectură

Grupul Logos

În cadrul serviciului de evanghelizare din data de 18 octombrie 2013 grupul Logos a dorit să-L laude pe Dumnezeu prin intermediul cântării și totodată să-i invite pe oameni la o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Desfășurarea programului este redată mai jos.

Continuați lectură