Studiu biblic – Levitic 8 – Sfinți pentru Domnul

Referințe: Levitic 8.1-13, 30-36 Verset cheie: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.  Levitic 19.2b Ideea centrală a studiului: Privilegiile preoției sunt în conformitate cu măreția Dumnezeului care ne-a făcut preoți. Scopul studiului: Să te ajute să conștientizezi câteva privilegii pe care le avem noi, cei puși...

Continuați lectură

Studiu biblic – Exod 33,34 – Răsplata credincioșiei

Referințe: Exod 33.12-23, 34.1-7 Verset cheie: „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul,...

Continuați lectură

Studiu biblic – Exod 14 – Încrede-te în Dumnezeu în vremuri de încercare

Referințe: Exod, capitolul 31 Tema: Încrede-te în Dumnezeu în vremuri de încercare Verset cheie: „Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai...

Continuați lectură

Studiu biblic – Exod 6,7 – Dumnezeu este credincios legământului

Referințe: Exod 6.1-13, 7.1-7 Tema: Dumnezeu este credincios legământului Verset cheie: ”Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.” Psalm 86.15 Ideea centrală a studiului: Dumnezeu promite eliberarea din sclavie, prin puterea și slava Lui, pentru ca poporul să...

Continuați lectură

Studiu biblic – Exodul 3,4 – Nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu

Referințe: Exod 3.1-22, 4.1-17 Tema: Nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu Verset cheie: Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!”      Isaia 52.7 Ideea centrală a...

Continuați lectură

Studiu biblic – Eclesiast – De ce să mă pregătesc pentru veșnicie?

Referințe: Eclesiastul 11.9-10, 12.1-14 Tema: De ce să mă pregătesc pentru veșnicie? Sfânta Scriptură are uneori caracter descriptiv, alteori caracter prescriptiv. De această dată Scriptura ne aduce înaintea ochilor şi a minţii o întrebare aparte: „De ce să mă pregătesc pentru veşnicie?” 1. Pentru că timpul trece Fiecare dintre noi...

Continuați lectură

Studiu biblic – Proverbe – Fii înţelept în relaţiile cu semenii

  Referințe: Proverbe 12.18-19, 14.29, 15.1, 16.32, 17.9 şi 14, 19.11, 22.24-25 Tema: Fii înţelept în relaţiile cu semenii Verset cheie: „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” – Proverbe 17.17 Ideea centrală a studiului: Dumnezeu aşteaptă de la copiii Săi ca ei să construiască şi...

Continuați lectură

Studiu biblic – Proverbe 20 – Pericolul alcoolului

  Referințe: Proverbe 20.1, 23.19-21,29-35, Romani 13.12-14 Tema: Pericolul alcoolului Verset cheie: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh” – Efeseni 5.18 Ideea centrală a studiului: Înţelepciunea care vine de la Dumnezeu şi ascultarea de Cuvântul Lui te păzeşte de cădere în capcana viciilor,...

Continuați lectură

Studiu biblic – Proverbe – Fii înţelept în viaţa de familie

  Referințe: Proverbe 13.24, Proverbe 14.1, Proverbe 19.14, Proverbe 22.6, Proverbe 24.3-4, 21 Tema: Fii înţelept în viaţa de familie Verset cheie: Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte; prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute. Proverbe 24.3-4 Ideea centrală...

Continuați lectură