Studiu biblic – Păzeşte-te de imoralitate – Proverbe 5,6

Referințe: Proverbe 5.1-18, 6.20-25, 1 Corinteni 6.18-20 Tema: Păzeşte-te de imoralitate Verset cheie: „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” – 1 Corinteni 6.20 Ideea centrală a studiului: Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să respecte...

Continuați lectură

Studiu biblic – Proverbe 1 – Calea înţelepciunii

Referințe: Proverbe 1.1-19 Tema: Calea înţelepciunii Verset cheie: „Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.” – vers. 7 Ideea centrală a studiului: Dumnezeu așteaptă de la poporul Său ca să-I rămână credincios într-o atitudine de dragoste plină de reverență și să beneficieze de înțelepciunea pe care...

Continuați lectură

Studiu biblic – Iona 1 – Răspunde chemării lui Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 1 Tema: Răspunde chemării lui Dumnezeu Verset cheie: „Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” – Isaia 6.8 Ideea centrală a studiului: Dumnezeu așteaptă de la copiii Săi să asculte de poruncile Lui și...

Continuați lectură

Studiu biblic – Luca 13 – Cum poţi intra în Împărăţia Cerurilor?

Referinţe: Luca 13.1-9, 22-30 Tema: Cum poţi intra în Împărăţia Cerurilor? Verset cheie: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”- Romani 14.17 Ideea centrală a lecţiei: Mântuirea este calea de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Scopul lecţiei: Să te ajute...

Continuați lectură

Studiu biblic – Luca 10 – Fii sensibil la nevoile altora

Referinţe: Luca 10.25-37 Tema: Fii sensibil la nevoile altora Verset cheie: Deci, cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat! Iacov 4.17 Ideea centrală a lecţiei: Altruismul, responsabilitatea şi compasiunea reprezintă atitudini esenţiale ce ilustrează sensibilitatea noastră la nevoile altora. Scopul lecţiei: Să te motiveze la o...

Continuați lectură