Studiu biblic, Evanghelia după Matei, capitolul 7

Referinţe: Matei 7.1-6, 13-29 Tema: Ești chemat să trăiești în adevăr Verset cheie: ”Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri” – vers. 21. Viața noastră spirituală trebuie trăită prin credința în Dumnezeu, zidită pe temelia care...

Continuați lectură

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 5, partea a II-a

Referinţe: Matei 5.21-37 Tema: Ești chemat să trăiești în sfințenie Verset cheie: ”Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” – vers. 20. Cei care sunt copii ai lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască...

Continuați lectură

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, capitolul 5

Referinţe: Matei 5.1-16 Tema: Ești chemat la fericire Verset cheie: ”Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!“ – vers. 8 Adevărata fericire este rezultatul trăirii în ascultare de învățăturile Domnului Isus. Scopul studiului este să te încurajeze să iubești și să respecți învățăturile pe care...

Continuați lectură

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolele 45 și 50

Referinţe: Geneza 45.1-15, cap. 50.15-21 Tema: Înţelepciunea divină văzută în iertare Verset cheie: ”Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.” Ascultarea de Dumnezeu și încrederea...

Continuați lectură

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolele 39 și 40

Referinţe: Geneza 39.1-6, 21-23, cap. 40 Tema: Înţelepciunea divină văzută în necazuri Necazurile și încercările sunt pentru credincioși oportunități de manifestare a sfințeniei și a încrederii necondiționate în scopul și providența lui Dumnezeu, mai pe scurt, necazurile și încercările sunt ocazii, sunt șanse de a ne arăta încrederea și supunerea...

Continuați lectură

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolul 32

Referinţe: Geneza cap. 32.1-8,9-12,24-32, cap. 35.1-5 Tema: Înţelepciunea divină văzută în binecuvântare În cele mai grele momente ale vieții cei care se încred în Dumnezeu ajung să descopere măreția prezenței Lui și abundența binecuvântărilor Lui. Trebuie să ne supunem necondiționat viața în mâinile Lui, iar atunci viața noastră va avea...

Continuați lectură

Studiu biblic, cartea Geneza, capitolul 22

Referinţe: Geneza 22.1-19 Tema: Înţelepciunea divină văzută în încercare Credinţa şi ascultarea noastră sunt din când în când trecute prin proba încercării. Încercările care vin în viaţa noastre sunt parte a planului lui Dumnezeu şi fac parte din procesul spiritual al maturizării noastre. Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 7 august 2014

Continuați lectură