Nu există comentarii încă

Cuvinte de rămas bun

Referinţe: Marcu 16.15-18

SalvationUltimele cuvinte ale omului sunt, de obicei, cuvinte deosebite. Domnul Isus știa că se va înălța la Cer, iar ucenicii vor trebui să ducă mai departe mesajul Fiului lui Dumnezeu, de aceea a dorit să îi asigure de prezența divină, să le ofere încurajare. Textul nostru scoate în evidență responsabilitatea sfinților, responsabilitatea păcătoșilor, dar și recunoașterea slujitorilor lui Dumnezeu.

1. Responsabilitatea sfinților – vers. 15

Domnul Isus Cristos a lăsat ca mesajul Evangheliei să fie responsabilitatea celor ce l-au auzit și s-au lăsat transformați de el. Nu preocuparea cu lucruri mărunte, cu tot felul de știri sau noutăți, sau preocuparea de propria persoană. Evanghelia are trei componente importante, ce trebuie înțelese și transmise mai departe, conform 1 Corinteni 15.3-4:
A. Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre, conform Scripturilor.
B. El a fost îngropat, în conformitate cu Scripturile. Cel ce este Viața a acceptat moartea substitutivă în locul nostru (Efeseni 4.8-12, 1 Petru 3.18-20).
C. El a înviat, conform Scripturilor. Vestea Bună este că Domnul Isus a murit pentru ca oamenii să poată fi salvați de pedeapsa lui Dumnezeu. Lucrurile nu s-au oprit însă aici: El a înviat! Isus Cristos nu a putut fi ținut legat de moarte. Oricine poate fi mântuit, condiția este credința, iar mesajul mântuirii prin credință trebuie dus mai departe – ”De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei” Evrei 7.25.

– Misiunea. El spune ”Bun venit!” tuturor celor ce cred în El. Acest mesaj este responsabilitatea fiecărui credincios, este misiunea cea mai importantă.
– Metoda. Misiunea este o poruncă, nu o recomandare. Una dintre modalitățile de transmitere a Veștii Bune este cea făcută verbal, prin comunicare orală, de la om la om. Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi la credință, iar după acest pas propovăduirea Evangheliei trebuie să fie prioritatea fiecărui credincios (Faptele Apostolilor 1.7-8, Filipeni 1.27).

2. Responsabilitatea păcătoșilor – vers. 16

Sfinții (credincioșii) au responsabilitatea transmiterii mesajului lui Dumnezeu
A. Păcătoșii (cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu) au responsabilitatea da a da un răspuns la acest mesaj. Nimeni nu se va putea eschiva de la această responsabilitate. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu în viața oamenilor, nu este rezultatul faptelor bune (Efeseni 2.8-9). Păcătoșii au două alternative: cred sau nu cred în lucrarea lui Dumnezeu.
B. Păcătoșii trebuie să acționeze. Credința este validată prin ascultarea de Mântuitorul. Botezul este actul ascultării de Dumnezeu, nu condiția mântuirii, este legământul încheiat între Dumnezeu și om. ”Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1.12).

3. Recunoașterea slujitorilor – vers. 17-18

Minunile și semnele care au putut fi văzute în timpul apostolilor și al primilor ucenici au fost necesare pentru validarea mesajului transmis de aceștia. De ce semnele și minunile au încetat a mai fi atât de prezente acum, la fel ca și în primul secol creștin? (1 Corinteni 13.8-11). În vremea de început, Scriptura nu exista în forma pe care o regăsim azi. Abia în sec. al IV-lea revelația Sfintei Scripturi a fost realizată în forma ei scrisă. Minunile erau necesare pentru ca oamenii să înțeleagă că ceva s-a schimbat în posibilitatea apropierii omului de Dumnezeu.

Dovada mântuirii nu o găsim în minuni, ci în trăirea în sfințenie. ”Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5.17). Făptura cea nouă, transformată, este semnul mântuirii, semnul de a fi copilul lui Dumnezeu. ”Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Galateni 2.20).

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 17 noiembrie 2013)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.