Nu există comentarii încă

Două grupuri, două destine

rascruceReferințe: Romani 8.5-6

Biblia este foarte clară în privința faptului că mântuirea este o lucrare specifică lui Dumnezeu, care dă o nouă viață unei persoane care era moartă în păcatele sale. Și o astfel de viață nouă se manifestă întotdeauna într-o credință schimbată și un comportament schimbat. Aceasta nu înseamnă că cei care sunt cu adevărat născuți din nou nu pot cădea în păcate grele. Dar ceea ce putem spune cu tărie este că ei nu vor mai găsi plăcere în păcat. În timp ce creșterea în evlavie este un proces ce ține pe tot parcursul vieții, există o astfel de creștere în viața tuturor celor care au fost născuți din Duhul.

În Romani 8.1-4, Pavel ne-a dat asigurarea că, dacă suntem în Cristos, nu vom fi condamnați la judecată. Isus a plătit pentru pedeapsa pe care noi am meritat-o murind pe cruce. Dacă ne-am pus încrederea în sângele Său vărsat pe lemn, Duhul Sfânt, care ne dă viață, ne-a eliberat de legea păcatului și a morții. Pavel concluzionează secțiunea descriindu-i pe cei care au fost îndreptățiți prin credință că „nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.” Acum, el explică, de ce unii trăiesc după îndemnurile firii pământești și alții trăiesc după îndemnurile Duhului: din cauza naturii lor. Natura lor spirituală de a fi, fie „după îndemnul firii pământești”, fie „după îndemnul Duhului” determină comportamentul lor spiritual de trăire după poftele trupești sau după Duhul Sfânt.

Cum arată, cum sunt descrişi, cei ce trăiesc în firea pământească şi care este portretul celor ce sunt călăuziţi de Duhul Sfânt? Ideea principală este aceasta: din moment ce există doar două grupuri de oameni, cu două destine foarte diferite, asigurați-vă că trăiți după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii pământești.

1. Există două și numai două grupuri de oameni în lume: cei care sunt în conformitate cu firea pământească și cei care sunt în conformitate cu Duhul – vers.5

Este important să înțelegem că Pavel nu descrie aici două tipuri de creștini, ci mai degrabă vorbește despre modul în care ne-creștinii diferă de adevărații creștini. Expresia „sub îndemnurile firii” descrie pe cei ce nu trăiesc călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu. Formularea „după îndemnurile Duhului” îi descrie pe cei pentru care trăirea în conformitate cu voia lui Dumnezeu este prioritate. Marcu 8.34: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” Domnul Isus a scos în evidentă faptul că există o singură cale prin care omul poate ajunge în prezenţa lui Dumnezeu. Nu poți moşteni Împărăţia lui Dumnezeu oricum, trebuie să te apropii de El după regulile Lui.

2. Aceste două grupuri se disting brusc prin mentalități diferite

– Pavel descrie starea de spirit a celor care sunt în conformitate cu firea pământească, caută„lucrurile firii pământești (vers. 5). Această mentalitate este moartea (vers. 6), mentalitatea ostilă față de Dumnezeu nu se supune legii lui Dumnezeu (vers. 7) și nu este pe placul lui Dumnezeu (vers. 8).
– pe de altă parte, starea de spirit a celor care sunt în conformitate cu Duhul Sfânt este „lucrurile Duhului” (vers. 5). Această mentalitate este viață și pace (vers. 6). În mod implicit, deoarece este opusul mentalității firii pământești, starea de spirit a celor care sunt în conformitate cu Duhul Sfânt este prietenie cu Dumnezeu. Oamenii sunt astfel supuși Legii Sale și plăcuți Lui.
Să ne uităm la cele două mentalități:

A. Cei care sunt trăiesc după trup se gândesc la lucrurile firii pământești – vers. 5a
În Biblie cuvântul „trup” poate fi utilizat în diferite moduri, în funcție de context.
– se poate referi la trupurile noastre omenești, fără nici o conotație morală: 2 Corinteni 10.3, Galateni 2.20, 4.13.
– se poate referi la slăbiciunea vieții umane ca temporal: 1 Petru 2.24
– se poate referi la păcătoșenia naturii umane după cădere, așa cum rezultă din faptele firii pământești: Galateni 5. 16-21.

Aceste dorințe includ păcatele pe care le-am putea clasifica ca senzuale (imoralitate, impuritate, starea de ebrietate); dar ele includ, de asemenea, închinare la dumnezei falși, certuri, gelozie și furie. Aceasta înseamnă a trăi independent de Dumnezeu şi dependent de sine, cu sinele în centrul vieții. O astfel de persoană poate fi la exterior morală, dar motivațiile și obiectivele sale sunt pentru propria lui glorie, câștig sau confort, fără a ține seama de slava lui Dumnezeu sau binele altora.

B. Cei care sunt în conformitate cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului -vers. 5b
Lucrurile Duhului sunt adevărurile revelate în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cine este El, cine suntem noi, marea mântuire pe care El a oferit în Cristos și cum ar trebui să trăim în lumina pe care o dă mântuirea (1 Cor. 2.6 -13). Ați seta mintea ta la lucrurile Duhului înseamnă să te raportezi toată viața ta la Dumnezeu și la Cuvântul Său (Col. 3.1-4).

3. Aceste două grupuri distincte sunt marcate de spiritul care îi conduce spre două destine total diferite: moarte sau viaţă şi pace – vers. 6

Apostolul Pavel descrie care este spiritul ce însufleţeşte fiecare dintre cele două grupuri de oameni. Apocalipsa 20.15 vorbeşte despre despărţirea veşnică de Dumnezeu a celor ce, aici pe Pământ, au întors spatele Creatorului lor. Nu se vorbeşte despre sfârșitul existenţei vremelnice, ci este exprimată suferinţa fără sfârșit a acestora. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 9 – versetele 43-48, Domnul Isus a avertizat în mod serios cu privire la uşurătatea cu ne trăim viaţa.

Aplicația textului nostru este evidentă: Asigurați-vă că aveți o viață nouă, trăită după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu, și că nu vă trăiți viața după îndemnurile firii pământești!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 14 septembrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.