Nu există comentarii încă

El este pacea noastră

Referinţe: Efeseni 2.14-18

zidulLumea în care trăim provoacă diviziuni prin diferențele de opinie, iar aceasta ne afectează pe fiecare dintre noi. Chiar și în Biserică există diferențe privitoare la doctrină, mod de închinare, muzică sau altele. În Cristos însă, diferențele dispar. El este Cel care unește ceea ce este dezbinat, El, Prințul păcii, a făcut una din cei care cred, așa după cum Tatăl și Fiul sunt una.
Credincioșii din poporul Israel și cei dintre neamuri au ajuns să aibă diferențe de opinii, de aceea apostolul Pavel s-a văzut nevoit să sublinieze ideea că în Isus nu mai există diferențe, ci unitate. Ce a realizat Domnul nostru și mai ales cum a dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu?

1. Ce a dărâmat Domnul Isus? – vers. 14-15

Nu ritualurile sau Legea îl fac pe om plăcut înaintea lui Dumnezeu, ci Isus Cristos și lucrarea Sa. Evreii considerau că ei, fiind poporul lui Dumnezeu, au șansa de a intra în legătură cu Dumnezeu fără nici un impediment. Neamurile, alții decât evreii, considerau că prin intermediul faptelor se pot justifica. Nici unul dintre aceste argumente nu stau în picioare în fața lucrării de ispășire a Domnului Isus Cristos. El a dărâmat zidul ce îi despărțea pe evrei de neamuri și pe oameni de Dumnezeu.

– Isus a dărâmat un zid social. În Templu, neamurile nu se puteau închina împreună cu evreii. Separarea era vizibilă, un zid de aproximativ 2m înălțime făcea clară această delimitare. Rigurozitatea cu care evreii urmăreau respectarea delimitării era una remarcabilă. Isus a dărâmat un astfel de zid, dar și zidul păcatului ce îl desparte pe om de Dumnezeu. (Coloseni 3.11, Galateni 3.28).

– Isus a dărâmat un zid spiritual. Cea mai mare ostilitate ce a existat vreodată este cea dintre Dumnezeu și om (Galateni 3.10, Romani cap.3). Deși evreii și neamurile nu se acceptau reciproc, zidul ce exista între Dumnezeu și oameni era și mai grozav. Totuși, Domnul Cristos l-a dărâmat și pe acesta. În lumea modernă există o imagine ce ne poate ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă un zid de despărțire: zidul Berlinului.

2. Ce a dezvoltat Domnul Isus? – vers. 16

Isus a dărâmat mai întâi, pentru ca apoi să dezvolte. Dar ce a dezvoltat?
– împăcarea noastră. A împăca înseamnă a pune în armonie. Romani 5 este un capitol al bucuriei: Isus a rezolvat problema dușmăniei noastre cu Dumnezeu.
– mântuirea noastră. Vrăjmășia dintre om și Dumnezeu prezentată în cartea de început a Bibliei, Geneza, se răsfrânge asupra întregii omeniri de-a lungul veacurilor. Fiul lui Dumnezeu ne-a scos de sub autoritatea Legii, de sub blestemul păcatului (Galateni 3.13, 1 Petru 2.24, Isaia 53.3-4, 2 Corinteni 5.21). În trupul Lui a purtat păcatele noastre, iar de sub condamnarea lui Dumnezeu nu se poate ieși decât prin credința în lucrarea Sa de mântuire.

3. El ne-a dăruit – vers. 17-18

– un mesaj de pace. În vreme de război pacea este cea mai dorită, este momentul cel mai binecuvântat. Atunci când Isus oferă mântuirea, El ne oferă pacea Sa, dărâmă zidul, abolește vrăjmășia (Romani 7.24-25, Romani 8, Ioan 14.1-3).
– permisiunea de a intra în prezența Tatălui. Prin credința în Isus Cristos oricine se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu Tatăl, El este singura cale (Ioan 14.6).
Lumea în care trăim este una zbuciumată, pacea de care avem nevoie o găsim numai în Dumnezeu, Domnul Isus Cristos este pacea ce ne asigură liniștea atât de râvnită.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 3 noiembrie 2013)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.