Nu există comentarii încă

Întâmpinarea Regelui

palm sundayReferințe: Luca 19.29-44

Cum Îl întâmpinăm pe Rege? Care este atitudinea noastră faţă de El? Care era cadrul, în ce context se încadra intrarea Domnului Isus în Ierusalim?
– Sărbătoarea Paştelui era aproape, evreii Îl așteptau pe Mesia cu nerăbdare. Oamenii veneau din întregul Israel pentru a se închina înaintea lui Dumnezeu, la Ierusalim. Era un moment de rememorare a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru israeliţi în Egipt.
– Domnul Isus a făcut în zilele acelea o serie de acțiuni miraculoase, iar oamenii se uitau spre Isus cu interes, întrebându-se dacă nu cumva este El Mesia cel așteptat. Popularitatea în creștere i-a alarmat pe membrii Sanhedrinului, așa încât aceștia au planificat uciderea lui Isus şi a lui Lazăr cel înviat de Domnul, dovada acțiunii Sale miraculoase, aşadar era
– Momentul propice pentru instalarea lui Isus ca Rege.

1. Bun venit cu ascultare

Ucenicii mergeau acum după Învăţătorul lor care se afla sub spectrul morții. Deja începea să se simtă o anumită apăsare asupra lor. Domnul îi trimite pe doi dintre ucenicii Săi în vederea pregătirii celor trebuincioase pentru sărbătorirea Paştelui. El este cel care cunoaște totul cu privire la viitor așadar, El îi trimite pe doi ucenici să ia ceva ce nu le aparţinea, iar ei s-au conformat fără să pună întrebări suplimentare. Evreii îl așteptau pe Mesia, un Mesia războinic ce trebuia să-i izbăvească de sub jurul roman. În schimb, Isus Cristos vine călare pe mânzul unei măgăriţe. O imagine plină de simboluri, simboluri al căror înțeles putea fi prins doar de cei care cunoşteau proorociile. Chiar dacă ucenicii nu au înțeles, ei s-au conformat şi au dat dovadă de ascultare. Chiar dacă nu înțelegi planurile lui Dumnezeu, supune-te totuşi cu încredere deplină.

2. Bun venit cu atenție

Profeţiile Vechiului Testament se împlineau acum, iar mintea celor care le cunoşteau puteau înțelege adevărata semnificaţie a celor ce se petreceau sub ochii lor. Măgăruşul, ramurile, hainele erau daruri pline de semnificaţie. Măgăruşul avea o valoare deosebită în sine, întrucât era echivalentul mașinilor din zilele noastre. Hainele semnificau viaţa însăşi, întrucât evreii nu aveau o garderobă așa de însemnată ca a noastră. Ei nu aveau rânduri de haine pe care să le poată schimba cum doresc. Ele semnificau lucrurile de bază din viaţă, era vorba despre închinarea cu însăşi viaţa lor. Ramurile aşternute pe jos simbolizau autoritatea unui rege, reprezentau o atitudine de închinare în faţa unei autorități deosebite.

3. Bun venit cu adorare

Mulţimea îl aclama pe Isus, o mulțime al cărei glas avea să se audă peste numai câteva zile cu scopul de a-l osândi la moarte pe cel ce nu a dat curs dorinţei populare. Fariseii şi-au ridicat vocea şi au exprimat nemulţumirea lor pentru faptele oamenilor ce îl considerau pe Isus drept Mesia cel atât de așteptat. Răspunsul Domnului nu a întârziat şi El i-a mustrat pe opozanţi, atrăgându-le atenția cu privire la faptul că pietrele Îi vor da slavă, dacă oamenii nu o vor face. Ce faci când vine Regele?

4. Bun venit cu acceptare

Scopul Domnului Isus a fost acela de a fi acceptat de către oameni, în schimb cetatea Ierusalimului L-a respins. El nu căuta calitatea de împărat vremelnic, ci El dorea să domnească pentru veşnicie în inima oamenilor. El a plâns pentru inimile împietrite ale oamenilor. Nu plângea pentru suferinţele ce Îl așteptau, ci pentru faptul că oamenii îşi ţineau închise inimile, în loc să le deschidă Creatorului lor.
Dumnezeu a făcut în acea vreme un apel pentru ca omul să se întoarcă la El. În zilele noastre El continua să îi cheme pe oameni la El. Va veni ziua când această posibilitate se va sfârşi, dar câtă vreme se zice „astăzi” ai o şansă!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 5 aprilie 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.