Nu există comentarii încă

Iona – Fugind cu Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 3

1 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oarã lui Iona, astfel:
2 „Scoalã-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!”
3 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, dupã Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o cãlãtorie de trei zile.
4 Iona a început sã pãtrundã în oraş, cale de o zi, strigând şi zicând: „Încã patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicitã!”
5 Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrãcat cu saci, de la cei mai mari pânã la cei mai mici.
6 Lucrul a ajuns la urechea împãratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşã.
7 Şi a trimis sã se dea de ştire în Ninive, din porunca împãratului şi mai marilor lui, urmãtoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile, sã nu guste nimic, sã nu pascã şi nici sã nu bea apã deloc!
8 Ci oamenii şi vitele sã se acopere cu saci, să strige cu putere cãtre Dumnezeu şi sã se întoarcã de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile!
9 Cine ştie dacã nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va cãi, şi dacã nu-şi va opri mânia Lui aprinsã, ca sã nu pierim!”
10 Dumnezeu a vãzut ce fãceau ei şi cã se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a cãit de rãul pe care se hotãrâse sã li-l facã şi nu l-a fãcut.

   Continuăm a privi în viaţa profetului ce s-a opus iniţial planului lui Dumnezeu.
Dacă am observat mai întâi cum a fugit de Dumnezeu, apoi cum a fugit la Dumnezeu, vom urmări în continuare fuga lui Iona împreună cu Dumnezeu.
Nu ştim ce s-a întâmplat cu oamenii ce au rămas în corabie, ştim însă ce s-a întâmplat cu cel ce a părăsit corabia: „Domnul a vorbit peştelui şi peştele a vãrsat pe Iona pe pãmânt” (Iona 2.10). Dumnezeu vorbeşte animalelor, vântului, valurilor: El este Creatorul!
În acest capitol nu este vorba despre Iona. De fapt, în întreaga carte a sa este vorba despre Dumnezeu.
Deşi aspectul exterior al profetului era unul dezgustător (tocmai ieşise din pântecele peştelui!), Dumnezeu se apropie de el. Chiar dacă Iona fusese certat cu Dumnezeu, Domnul se apropie şi îi vorbeşte a doua oară. Lui Iona îi este dată aceeaşi însărcinare ca şi prima dată: ducerea mesajului lui Dumnezeu către cetatea Ninive.
Cifra 40 reprezintă, întrucâtva, judecata lui Dumnezeu:
– exemplul lui Noe: a plouat patruzeci de zile
– exemplul iscoadelor trimise în ţara Canaanului: spionajul s-a desfăşurat pe o perioadă de patruzeci de zile
– poporul Israel: a rătăcit în pustie timp de patruzeci de ani
– Goliat: patruzeci de zile de hulă împotriva lui Dumnezeu şi a poporului său
Capitolul 3 din cartea Iona poate fi împărţit în două părţi distincte:
A. Mesajul lui Iona către Ninive – vers.3-4 – „Încã patruzeci de zile şi Ninive va fi nimicitã!”
B. Mesajul ninivenilor către Dumnezeu – vers. 5-9 – „Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrãcat cu saci, de la cei mai mari pânã la cei mai mici.”
Oamenii, atunci când nu mănâncă, ştiu să mai şi rabde; copiii, mai greu. Animalele însă cu siguranţă nu tac. Ce vacarm trebuie să fi fost în cetatea Ninive!
Deşi întinderea cetăţii făcea în aşa fel încât străbaterea ei dura trei zile, după prima zi de vestire a mesajului lui Dumnezeu, locuitorii cetăţii s-au smerit şi au ales să se căiască de păcatelele lor.
1. O chemare repetată – vers. 1
Omul acordă cu greu o a doua şansă, cu toate acestea Dumnezeu s-a apropiat încă o dată de Iona.
Câtă vreme trăim, putem spune că beneficiem de a doua şansă. JERTFA DOMNULUI ISUS CRISTOS ESTE PENTRU NOI A DOUA ŞANSĂ.
Nu poţi transmite ceea ce nu ai! Mai întâi trebuie să ne vorbească Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca mai apoi să putem transmite mesajul Lui.
Chiar dacă Dumnezeu acordă a doua şansă, trebuie să înţelegem că El nu este obligat să facă acest lucru. Câteva exemple pentru a înţelege mai bine faptul că Dumnezeu nu poate fi constrâns să acţioneze decât cum doreşte El:
– soţia lui Lot
– Anania şi Safira
– împăratul Saul (1 Samuel 13)
– proorocul Domnului (1 Împăraţi 13)
Toți acești oameni au avut parte de pedeapsa lui Dumnezeu după prima încercare (unii chiar de pedeapsa capitală). Nerespectarea poruncii clare a lui Dumnezeu a atras pedepsirea imediată din partea lui Dumnezeu.
Iona a beneficiat totuși de a doua șansă. Dumnezeu este Dumnezeul Suveran: El nu-și negociază deciziile și nu renunță la principiile Sale.
2. O ascultare imediată
Călătoria lui Iona către Ninive a durat o anumită bucată de timp. Deplasarea a necesitat timp, efort și ascultare din partea profetului. După împotrivirea lui Dumnezeu la încăpățânarea lui Iona, acesta din urmă s-a supus imediat și în mod necondiționat.
3. O proclamare serioasă
Poate că aspectul fizic exterior al lui Iona nu era foarte atrăgător, însă mesajul pe care îl avea de transmis era mesajul Împăratului Suprem. Important nu era mesagerul, ci Acela ce era transmis oamenilor prin mesaj.
Acest mesaj era constituit din doi parametrii:
– harul
– judecata
O singură zi de proclamare a mesajului lui Dumnezeu a fost îndeajuns pentru atingerea conștiinței umane.
Atunci când mesajul atinge inima omului, căința survine în viața acestuia, iar omul este transformat. În situațiile de respingere a mesajului sfânt, survine judecata lui Dumnezeu: „Încã patruzeci de zile şi Ninive va fi nimicitã!”
4. Confirmarea unui semn
 ”Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul proorocului Iona.” (Matei 12.39). Cine suntem vorbește mai mult decât ceea ce spunem!
5. Un rezultat măreț
În urma predicării lui Iona a rezultat transformarea oamenilor:
– au strigat către Dumnezeu
– s-au smerit înaintea lui Dumnezeu
– au găsit milă la Dumnezeu
Iona a fugit de Dumnezeu. După ce a avut parte de suferința miraculoasă, el a fugit la Dumnezeu. După ce s-a refugiat la Dumnezeu și a cerut ajutorul Lui, a ajuns să fugă împreună cu Dumnezeu.
Pentru ca viețile noastre să fie binecuvântate de prezența Lui, să urmăm exemplul lui Iona și să căutăm Fața Celui ce poate restaura ființa umană pervertită de păcat.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 22 ianuarie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.