Nu există comentarii încă

Iona – Fugind de Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 1

1 Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel:
2 „Scoalã-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi strigã împotriva ei. Cãci rãutatea ei s-a suit pânã la Mine!”
3 Şi Iona s-a sculat sã fugã la Tars, departe de Faţa Domnului. S-a pogorât la Iafo şi a gãsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plãtit preţul cãlãtoriei şi s-a suit în corabie ca sã meargã împreunã cu cãlãtorii la Tars, departe de Faţa Domnului.
4 Dar Domnul a fãcut sã sufle pe mare un vânt nãpraznic şi a stârnit o mare furtunã. Corabia ameninţa sã se sfãrâme.
5 Corãbierii s-au temut, au strigat fiecare la dumnezeul lui şi au aruncat în mare uneltele din corabie, ca s-o facã mai uşoarã. Iona s-a pogorât în fundul corãbiei, s-a culcat şi a adormit dus.
6 Cârmaciul s-a apropiat de el şi i-a zis: „Ce dormi? Scoalã-te şi cheamã pe Dumnezeul tãu! Poate cã Dumnezeu va voi sã se gândească la noi şi nu vom pieri!”
7 Şi au zis unul cãtre altul: „Veniţi sã tragem la sorţi, ca sã ştim pricina din cui a venit peste noi nenorocirea aceasta!” Au tras la sorţi şi sorţul a cãzut pe Iona.
8 Atunci ei i-au zis: „Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai şi de unde vii? Care îţi este ţara şi din ce popor eşti?”
9 El le-a rãspuns: „Sunt Evreu şi mã tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a fãcut marea şi uscatul!”
10 Oamenii aceia au avut o mare teamã şi i-au zis: „Pentru ce ai fãcut lucrul acesta?” Cãci oamenii aceia ştiau cã fugea de Faţa Domnului, pentru cã le spusese el.
11 Ei i-au zis: „Ce sã-ţi facem, ca sã se potoleascã marea faţã de noi?” Cãci marea era din ce în ce mai înfuriatã.
12 El le-a rãspuns: „Luaţi-mã şi aruncaţi-mã în mare şi marea se va linişti faţã de voi! Cãci ştiu cã din vina mea vine peste voi aceastã mare furtunã!”
13 Oamenii aceştia vâsleau ca sã ajungã la uscat, dar nu puteau, pentru cã marea se întãrâta tot mai mult împotriva lor.
14 Atunci au strigat cãtre Domnul şi au zis: „Doamne, nu ne pierde din pricina vieţii omului acestuia şi nu ne împovãra cu sânge nevinovat! Cãci, Tu, Doamne, faci ce vrei!
15 Apoi au luat pe Iona şi l-au aruncat în mare. Şi furia mãrii s-a potolit.
16 Pe oamenii aceia i-a apucat o mare fricã de Domnul şi au adus Domnului o jertfã, şi I-au fãcut juruinţe.
17 Domnul a trimis un peşte mare sã înghitã pe Iona şi Iona a stat în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi.

Cartea Iona poate fi împărţită în patru părţi, aşa după cum viaţa profetului a fost ajustată de către Dumnezeu:
Capitolul 1 – Fugind de Dumnezeu
Capitolul 2 – Fugind la Dumnezeu
Capitolul 3 – Fugind cu Dumnezeu
Capitolul 4 – Fugind înaintea lui Dumnezeu

1. Cine era Iona?
Din 2 Împăraţi 14:25 descoperim că era slujitorul şi profetul Domnului. Numele lui înseamnă „Porumbel”. Dacă este o expresie a naturii sale, atunci nu este de mirare că a căutat să fugă de marea şi nelegiuita cetate Ninive. Numele tatălui său este Amitai, un nume ascuns în obscuritate. Majoritatea oamenilor mari ai lui Dumnezeu nu s-au născut din părinţi faimoşi.
Iona este autorul cărţii ce îi poartă numele şi este o prezentare onestă şi a greşelilor personale. Să nu-l condamnăm pe Iona prea tare pentru „fuga” lui permanentă pentru că n-am ştiut nimic dacă el nu ne-ar fi revelat-o. Dacă am face o listă cu greşelile noastre probabil că lista noastră ar fi mult mai lungă şi mai de condamnat. Un lucru este clar, Iona n-a căutat propria sa glorie prin scrierea acestei cărţi.
2. Însărcinarea lui Iona
Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Iona: „Scoală-te…” Chemarea lui Dumnezeu este una spontană şi surprinzătoare. De fapt, toate chemările lui Dumnezeu sunt aşa. Să ne gândim puţin la cetatea în care este trimis.
Ninive a fost fondată la puţină vreme după încurcarea limbilor de la Turnul Babel şi avea o vechime de aproape 1000 de ani. Era cel mai mare oraş, situat în cea mai măreaţă monarhie din lume. Avea o circumferinţă de vreo 90 km şi era străbătut de străzi ce se întindeau până la 30 km lungime. Zidurile din jurul cetăţii erau înalte şi late, în aşa fel încât trei care de luptă puteau merge alături. Populaţia totală se estimează a fi fost la 600.000 de persoane.
Dar iată ce spune Dumnezeu despre Ninive: „răutatea ei s-a suit până la Mine”. Ce nu înţelegeau ninivenii era că nelegiuirea lor era făcută înaintea Dumnezeului Atotputernic, de care nimeni nu se poate ascunde. Păcatele ascunse ale metropolelor moderne de astăzi strigă în urechile lui Dumnezeu mai tare decât zgomotul asurzitor al traficului de pe străzi. Mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere din cer împotriva nelegiuirii oamenilor. Singura modalitate de a opri strigătul nelegiuirii este sângele Domnului Isus Cristos. Să observăm scopul pentru care este trimis la Ninive. El a fost trimis „să strige împotriva ei”. Ce sarcină grea!
Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să strige împotriva nelegiuirii din generaţia în care trăieşte. Blestemul generaţiei noastre sunt „sfinţii tăcuţi”.
3. Neascultarea lui Iona
În loc să meargă la Ninive, Iona a încercat să fugă la Tars şi a ajuns într-un loc ciudat pentru că era în direcţia greşită. Iona a încercat să demisioneze din slujba de slujitor şi profet al Domnului pentru că slujba lui devenise acum una neplăcută şi neconfortabilă. Este mult mai uşor să demisionezi decât să faci faţă situaţiei. Este uşor să fugi de voia lui Dumnezeu când inima ta nu este pe aceeaşi lungime de undă cu a lui Dumnezeu. Este uşor să refuzi să asculţi de Cuvântul lui Dumnezeu când mintea îţi este ocupată cu lucrurile lumii.
Iona a coborât la Iopa, apoi a coborât în corabie. Fuga de voia lui Dumnezeu şi de Cuvântul Său este întotdeauna o coborâre. Fiecare neascultare de Dumnezeu ne duce tot mai jos, fiecare fugă de voia Domnului înseamnă te goleşte de putere spirituală. Ce mult a plătit Iona pentru această fugă! Mult mai mult decât se aştepta el.
Ne dăm noi seama ce înseamnă să fugim de faţa Domnului? Cât de mult pierdem? Ce mult ne afectăm în rău pe noi înşine şi pe cei din casa noastră? Un exemplu eleocvent ne este redat în pilda fiului risipitor.
4. Găsirea lui Iona
Profetul neascultător a fugit cu toată viteza spre Iopa. Picioarele neascultării aleargă întotdeauna repede pentru că neascultarea te coboară. Acum nu doar răutatea oamenilor din Ninive strigă la Dumnezeu, ci şi neascultarea lui Iona, de aceea furtuna mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului se dezlănţuie. Ce descoperim acum în furtună?
A. Un Profet adormit
El a avut o călătorie de aproximativ trei zile, dar fiind într-o aşa grabă de a fugi de faţa Domnului a făcut distanţa în mai puţin de două zile. Preocupat de fuga lui, a plătit preţul călătoriei şi apoi a adormit.
Iona doarme dus în timp ce toţi cei din jurul lui sunt disperaţi cu privire la viaţa lor.
Mi-e teamă că sunt mulţi creştini care se joacă de-a Iona astăzi. Un creştin adormit nu este doar nefolositor şi neajutorat, dar este şi o piedică pentru alţii.
Cum ne îndeplinim datoria noastră creştină?
B. Chemare la Trezire
„Ce dormi? Scoală-te…” Păgânul din corabie credea în puterea rugăciunii. Societatea în care trăim este plină de astfel de oameni care, atunci când valurile morţii lovesc, cred în puterea rugăciunii şi strigă: „Doamne ai milă de mine!” Dar Iona nu se poate ruga pentru alţii când nelegiuirea este în sufletul lui.
C. Descoperirea lui Iona
Sorţul a căzut pe Iona. Dumnezeu pune întotdeauna degetul în locul corect. Nimeni nu poate fugi de Dumnezeu (Psalm 139).
Acan a fost şi el descoperit (Iosua 7:8-18). Ca şi oameni păcătoşi nu ne putem permite să fugim de Dumnezeu. Noi trebuie să fugim la Dumnezeu. Să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.
Vine o zi când totul va fi dat la iveală…
D. Neascultarea conduce la confuzie
Ce profet neputincios avem acum în faţa unor păgâni! În loc să fie lumină, este o sursă de durere şi perplexitate. Exemplul lui Samson este grăitor: în poala Dalilei devine un om slab şi neputincios. El se afla în poala plăcerilor, iar acest lucru îl împiedica să ducă la îndeplinire voia lui Dumnezeu.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 8 ianuarie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.