Nu există comentarii încă

Iona – Fugind înaintea lui Dumnezeu

Referinţe: Iona, capitolul 4

Iona cap. 3 vers.10
   Dumnezeu a vãzut ce fãceau ei şi cã se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a cãit de rãul pe care se hotãrâse sã li-l facã şi nu l-a fãcut.

1 Lucrul acesta n-a plãcut deloc lui Iona şi s-a mâniat.
2 S-a rugat Domnului şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încã în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam sã-l înlãtur fugind la Tars. Cãci ştiam cã eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung rãbdãtor şi bogat în bunãtate, şi că Te cãieşti de rãu!
3 Acum, Doamne, ia-mi viaţa, cãci vreau mai bine sã mor decât sã trãiesc!”
4 Domnul a rãspuns: „Bine faci tu de te mânii?”
5 Şi Iona a ieşit din cetate şi s-a aşezat la rãsãrit de cetate. Acolo şi-a fãcut un umbrar şi a stat sub el, pânã va vedea ce are sã se întâmple cu cetatea.
6 Domnul Dumnezeu a fãcut sã creascã un curcubete, care s-a ridicat peste Iona, ca sã facã umbrã capului lui şi sã-l facã sã-i treacã mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta.
7 Dar a doua zi, la rãsãritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a înţepat curcubetele şi curcubetele s-a uscat.
8 Când a rãsãrit soarele, Dumnezeu a fãcut sã sufle un vânt uscat de la rãsãrit şi soarele a bãtut peste capul lui Iona, şi Iona a leşinat. Atunci a dorit sã moarã şi a zis: „Mai bine sã mor decât sã trãiesc!”
9 Dar Dumnezeu i-a zis lui Iona: „Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?” El a rãspuns: „Da, bine fac cã mã mânii pânã la moarte!”
10 Atunci şi Domnul a zis: „Ţie îţi este milã de curcubetele acesta, care nu te-a costat nici o trudã şi pe care nu tu l-ai fãcut sã creascã, ci într-o noapte s-a nãscut şi într-o noapte a pierit.
11 Şi mie sã nu-Mi fie milã de Ninive, cetatea cea mare, în care se aflã mai mult de o sutã douãzeci de mii de oameni, care nu ştiu sã deosebeascã dreapta de stânga lor, în afarã de o mulţime de vite!”

   Inima lui Iona este cuprinsă de mânie şi resentimente. Mintea lui nu este acordată cu voia lui Dumnezeu. Neiertarea este sentimentul ce pune stăpânire pe fiinţa lui. Cetatea Ninive a fost cruţată de Dumnezeu, iar acest fapt l-a marcat în mod negativ pe profetul Domnului.
Iertarea este o lucrare ce trece dincolo de cuvinte şi sentimente, este lucrarea lui Dumnezeu.
Iona este proorocul pe care Domnul Isus l-a pomenit şi a făcut referire clară la asemănarea lucrării Sale cu cea a experienţei profetului: „Cãci, dupã cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pãmântului.” Matei 12.40
I. Dumnezeu este preocupat de mântuirea tuturor oamenilor
„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaţa veşnicã.” Ioan 3.16
II. Dumnezeu este un Dumnezeu universal
Există un singur Dumnezeu, iar El doreşte ca oamenii să-L cunoască.
1. O inimă neiertătoare se mânie pe Dumnezeu
Avem oare vreun drept să ne supărăm pe Dumnezeu? De ce era Iona supărat pe Dumnezeu? Pentru că El a arătat milă şi compasiune faţă de oameni. Ura împotriva ninivenilor îi dicta profetului starea de mânie.
În capitolul 8 din Evanghelia după Ioan poate fi observat cu uşurinţă contrastul dintre mulţimea agitată, dornică de răzbunare şi Domnul Isus Cristos care este dornic de a oferi dragoste şi iertare.
2. Într-o inimă neiertătoare va creşte amărăciunea
Terenul fertil pentru dezvoltarea amărăciunii este lipsa iertării depline. Iertarea nu înseamnă cuvinte exprimate sau gânduri care nu sunt puse în aplicare. Neiertarea îl urmăreşte mereu şi mereu pe cel vinovat, ce caută propria dreptate cu orice preţ.
A refuza să ierţi înseamnă:
– să nu accepţi iertarea lui Dumnezeu: „(…)şi ne iartã nouã greşelile noastre, precum şi noi iertãm greşiţilor noştri.” Matei 6.12
– să nu primeşti iertarea lui Dumnezeu
– să nu primeşti mântuirea lui Dumnezeu
– să nu ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu
Iertarea este o alegere, ea nu se bazează pe simţuri.
3. O inimă neiertătoare va determina dorinţa de sfârşit a vieţii
Iona este încă de la început plin de nemulţumire, este ursuz şi bosumflat. Dumnezeu îl vrea schimbat, îl vrea cu o faţă senină, nu una posomorâtă. Atunci când Dumnezeu atinge ceea ce Iona considera că este dreptul lui, inima profetului se reumple de nemulţumire şi cârtire.
Inima neiertătoare nu se gândeşte decât la rău, nu iubeşte, este pregătită să facă rău, să se răzbune.
Inima iertătoare se gândeşte la pace şi chiar face pace. Ea iubeşte şi urmăreşte binele celor din jur.
Cum este inima ta? Ce se găseşte în ea?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 29 ianuarie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.