Nu există comentarii încă

Iona – Fugind la Dumnezeu

Referinţe: Iona capitolul 2

1 Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peştelui,
2 şi a zis: „În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi m-a ascultat; din mijlocul locuinţei morţilor am strigat şi mi-ai auzit glasul.
3 Şi totuşi mă aruncasei în adânc, în inima mării şi râurile de apă mă înconjuraseră; toate valurile şi toate talazurile Tale au trecut peste mine.
4 Ziceam: „Sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi! Dar iarăşi voi vedea Templul Tău cel Sfânt”.
5 Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viaţa, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu.
6 M-am pogorât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu!
7 Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul şi rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău cel Sfânt.
8 Cei ce se lipesc de idoli deşerţi îndepărtează îndurarea de la ei.
9 Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.”

   Dacă primul capitol al cărții Iona ne prezintă un om ce fuge de Dumnezeu, capitolul al doilea ne arată omul ce fuge către Dumnezeu. Ce avem noi de învățat atunci când ne întoarcem la Dumnezeu?
1. Întoarcere printr-o proșternere onestă înaintea lui Dumnezeu – vers. 2
Cum a ajuns Iona în asemenea circumstanțe? El a întors spatele lui Dumnezeu prin neascultarea de care a dat dovadă.
Problema este că nu-i chiar așa de ușor să te întorci către cineva pe care l-ai ofensat. Geneza, capitolul 33, relatează experiența împăcării dificile dintre Iacov și Esau, frați ce erau certați din cauza unei înșelăciuni. O imagine deosebită!
Dacă oamenii consideră că este practic imposibilă reconcilierea acolo unde ruptura relației există, Dumnezeu afirmă contrariul: ”(…) pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi” Romani 5.8
2. Întoarcere la Dumnezeu printr-o pocăință profundă – vers. 3,4
Pocăința nu înseamnă doar vorbire, ci înseamnă demonstrare, practicare. Părerea de rău care există în inima omului, trebuie exprimată în mod deschis. Omului ce se căiește cu adevărat nu-i este rușine să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și verse întregul zbucium al inimii. ”Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, Sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” Romani 12.1.
3. Permanență în smerenie – vers. 5-7
Circumstanțele în care se afla Iona îl puteau demoraliza complet: unde mă aflu? ce rost mai are viața? Atunci când condițiile sunt imposibile, strigă către Dumnezeu! Nu trebuie să privim doar la ceea ce oferă viața noastră, să nu privim numai la noianul de împrejurări negative, ci să privim către Dumnezeu și puterea Lui. El are, El poate, El va face!
”Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula şi vom trăi înaintea Lui. Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!” Osea 6.1-3
4. Întoarcere cu o proslăvire sfântă – vers. 8,9
”Mântuirea vine de la Domnul!” Viziunea pe care o avem clarifică sau încețoșează panorama din fața ochilor. Putem vedea lucrurile cu ochi buni sau răi. Putem binecuvânta sau blestema.
Călăuzirea Duhului, cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, sunt elemente necesare pentru o proslăvire sfântă a lui Dumnezeu. O atitudine critică ne va face nemulțumiți cu privire la orice lucru. O atitudine pozitivă va vedea însă potențialul în fiecare împrejurare. Circumstanțele în care trăim nu sunt ușoare, vremurile nu sunt strălucite. Acestea nici măcar nu pot fi schimbate de către noi. Depinde de noi ce viziune avem înaintea ochilor.

   Fuga la Dumnezeu ne va oferi singura soluție viabilă, în prezența Lui vom găsi pacea și liniștirea sufletelor noastre.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 15 ianuarie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.