Nu există comentarii încă

Lupta cu întăriturile din viaţa noastră


Referinţe: Iosua 5.13-15, 6.1-5, 6.20-21

13  Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?”
14  El a răspuns: „Nu, ci Eu Sunt Căpetenia oştirii Domnului şi acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat şi I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?”
15  Şi Căpetenia oştirii Domnului i-a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Şi Iosua a făcut aşa.

1  Ierihonul era închis şi întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieşea din el şi nimeni nu intra în el.
2  Domnul i-a zis lui Iosua: „Iată, dau în mâinile tale Ierihonul şi pe împăratul lui, pe vitejii lui ostaşi.
3  Înconjuraţi cetatea, voi toţi bărbaţii de război, dând ocol cetăţii odată. Aşa să faci şase zile.
4  Şapte preoţi să poarte înaintea chivotului şapte trâmbiţe de corn de berbec; în ziua a şaptea, să înconjuraţi cetatea de şapte ori şi preoţii să sune din trâmbiţe.
5  Când vor suna lung din cornul de berbec şi când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi şi poporul să se suie, fiecare drept înainte.”

20  Poporul a scos strigăte şi preoţii au sunat din trâmbiţe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiţei, a strigat tare şi zidul s-a prăbuşit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate,
21  şi au nimicit-o cu desăvârşire, trecând prin ascuţişul săbiei tot ce era în cetate, bărbaţi şi femei, copii şi bătrâni, până la boi, oi şi măgari.

   Cetatea Ierihonului nu era una oarecare. În antichitate, ea era înconjurată de două rânduri de ziduri. Primul avea 6m înălţime, iar grosimea lui era de 2m. Al doilea rând de ziduri avea o înalţime de 10m şi o grosime de 4m. Cele două ziduri se aflau la o distanţă de 5m unul de celălalt, spaţiu care permitea străjerilor să patruleze. Aşadar, o cetate care nu te încuraja la asediu.
   Ierihonul reprezintă astăzi pentru noi, acele lucruri care s-au înrădăcinat în viaţa noastră, lucruri care ne împiedică să înaintăm pe calea credinţei: păcate ascunse, nemărturisite, gânduri de neiertare sau de judecată, atitudini sau evenimente nerezolvate. Toate acestea consumă seva atât de necesară dezvoltării noastre spirituale. Aceste întărituri se interpun între Dumnezeu şi noi.
   Ce implică bătălia cu întăriturile din viaţa noastră?
1. O întâlnire personală cu Dumnezeu (vers. 13)
   Această întâlnire schimbă modul de viaţă al omului. Întâlnirea noastră cu Domnul Isus Cristos reprezintă o schimbare radicală în derularea vieţii noastre. Fără El nu pot fi înlăturate zidurile păcatului din viaţa pe care o trăim.
   Fiecare dintre noi suntem rupţi din Dumnezeu, fără El nu ne găsim desăvârşirea, nici liniştea. nici pacea.
   Întâlnirea lui Iosua cu Dumnezeu prezintă două valenţe: puterea lui Dumnezeu şi slăbiciunea lui Iosua. Atoputernicia Celui care poate duce la îndeplinire orice plan şi lipsa de putere a omului, capacitatea limitată sau chiar incapacitatea acestuia de a rezolva o situaţie de criză.
2. O încredere personală în Dumnezeu (vers. 1-5)
   Trebuie să avem încredere în promisiunile lui Dumnezeu, ele ne sunt date pentru încurajarea noastră şi pentru eliberarea de sub orice temere.
   Trebuie să avem încredere în planul lui Dumnezeu, care este desăvârşit. La el nu mai poate fi adăugat sau scos nimic.
   Trebuie să avem încredere în puterea lui Dumnezeu care, spre deosebire de cea omenească, nu este limitată.
3. O izbăvire personală.
   Nu timpul este cel care aduce ieşirea dintr-o situaţie critică, ci implicarea lui Dumnezeu. El ne cheamă la o viaţă de biruinţă.
4. O consacrare înaintea lui Dumnezeu.
   Procesul de înlăturare a întăriturilor este unul complex care solicită total puterea de decizie a omului. Sfinţirea, dedicarea omului înaintea lui Dumnezeu este un proces care implică urmărirea cu stricteţe a ducerii la îndeplinire a hotărârii luate.
   Viaţa de biruinţă nu poate fi realizată decât după ce toate obstacolele şi întăriturile păcatului din viaţa noastră sunt eliminate.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 26 septembrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.