Nu există comentarii încă

Măreţia planului lui Dumnezeu în vieţile noastre

Referinţe: Judecători 7.1-23

1  Ierubaal sau Ghedeon, şi tot poporul care era cu el, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale.
2  Domnul i-a zis lui Ghedeon: „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult, ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude împotriva Mea şi să zică: „Mâna mea m-a izbăvit”.
3  Vesteşte, deci, lucrul acesta în auzul poporului: „Cine este fricos şi se teme, să se întoarcă şi să se depărteze de muntele Gaaladului”. Douăzeci şi două de mii de oameni din popor s-au întors şi au mai rămas zece mii.
4  Domnul i-a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă prea mult. Pogoară-i la apă şi acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: „Acesta să meargă cu tine” va merge cu tine; şi acela despre care îţi voi spune: „Acesta să nu meargă cu tine” nu va merge cu tine”.
5  Ghedeon a pogorât poporul la apă şi Domnul i-a zis lui Ghedeon: „Pe toţi cei ce vor limpăi apă cu limba, cum limpăieşte câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi”.
6 Cei ce au limpăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; şi tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea.
7  Şi Domnul i-a zis lui Ghedeon: „Cu cei trei sute de oameni care au limpăit, vă voi mântui şi voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă.
8  Au luat merindele poporului şi trâmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui şi a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale.
9 Domnul i-a zis lui Ghedeon în timpul nopţii: „Scoală-te, şi pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale.
10 Dacă ţi-e frică să te pogori, pogoară-te cu Pura, slujitorul tău.
11 Să asculţi ce vor zice şi după aceea ţi se vor întări mânile: pogoară-te, deci, în tabără.” El s-a pogorât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei.
12 Madian, Amalec şi toţi fiii Răsăritului, erau răspândiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste şi cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării.
13 Ghedeon a sosit; şi iată că un om istorisea tovarăşului său un vis. El zicea: „Am visat un vis: şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos şi cortul a fost dărâmat.”
14 Tovarăşul lui a răspuns şi a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra.”
15 Când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel şi a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian.”
16 A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni şi le-a dat tuturor trâmbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii în ulcioare.
17 El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu;
18 şi când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei şi să ziceţi: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!”
19 Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele pe care le aveau în mână.
20 Cele trei cete au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă şi trâmbiţele cu mâna dreaptă ca să sune şi au strigat: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!”
21 Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei şi toată tabăra a început să alerge, să ţipe şi să fugă.
22 Cei trei sute de oameni au sunat iarăşi din trâmbiţă; şi în toată tabăra, Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Şita spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola lângă Tabat.
23 Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian.

   Fiecare dintre noi întocmim tot felul de planuri. În funcţie de ducerea lor la bun sfârşit experimentăm împlinire sau deznădejde.
   Planul lui Dumnezeu se situează întotdeauna peste planul omului. Este un plan ce aduce eliberare, liniştire şi pace. Derularea planului lui Dumnezeu se face însă, în condiţii care întrec aşteptările omului.
1. Cum arată planul lui Dumnezeu?
   Comparativ cu planul omului, planul lui Dumnezeu este diferit. Ghedeon se baza pe numărul mare de ostaşi, Dumnezeu se baza pe puterea Sa.
   Planul lui Dumnezeu este cunoscut. Nu putem spune că ceea ce doreşte Dumnezeu nu este adus la cunoştinţa omului! Dumnezeu îl înştiinţează pe Ghedeon despre intenţiile Sale. Trierea oamenilor, alegerea celor care aveau să ducă la îndeplinire voia Domnului, îi stârneşte frica lui Ghedeon. Planul lui Dumnezeu se face cunoscut prin Cuvântul lui Dumnezeu: Dumnezeu i-a vorbit lui Ghedeon. Ca să poţi afla planul Lui, trebuie să asculţi ce spune Dumnezeu.
   Planul lui Dumnezeu pentru Ghedeon era bazarea acestuia pe puterea Celui Atotputernic şi mai puţin pe cei aproape… 1% din numarul oamenilor adunaţi iniţial.
   Duhul Sfânt este reprezentat prin făclia aprinsă din ulcior, iar Cuvântul lui Dumnezeu îl reprezintă trâmbiţa. Acestea sunt simboluri ale implicării, ale prezenţei lui Dumnezeu.
2. Condiţiile pe care le cere Dumnezeu
– o capitulare totală
   Dumnezeu este categoric:
1. cei fricoşi să plece şi
2. cei ce limpăie apa să fie puşi deoparte.
   Planul lui Dumnezeu trebuie respectat în condiţiile lui Dumnezeu. Resursele noastre, posibilitaţile noastre nu reprezintă nimic comparativ cu cele ale lui Dumnezeu.
– ascultarea de Dumnezeu, supunerea faţă de El
   Singurul lucru pe care îl poţi face când Dumnezeu îţi vorbeşte este să-ţi pleci capul şi să te supui. Ascultarea preţuieşte mai mult decât jertfele.
– stabilitate în credinţă
   Pentru ca planul lui Dumnezeu să fie împlinit în viaţa omului este necesar ca omul să rămână statornic în credinţă. Domnul Isus S-a rugat pentru păstrarea credinţei ucenicilor. Încrederea în Dumnezeu ne descoperă mari biruinţe.
3. Rezultatele planului lui Dumnezeu
   Nu înţelegem uneori ce vrea Dumnezeu să facă, nu înţelegem cum vrea Dumnezeu să ducă la îndeplinire voia Lui. Dumnezeu însă lucrează într-un mod desăvârşit. Nu trebuie să punem întrebări inutile, ci trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze şi să ne supunem voii Sale.
   Israeliţii au spart ulcioarele, au înălţat făcliile aprinse, au sunat din trâmbiţe şi au strigat: Sabia lui Dumnezeu şi a lui Ghedeon!, iar Dumnezeu a făcut restul, adică TOTUL! Un mic numar de oameni a învins o mare mulţime. Nu a fost efortul omului, ci puterea absolută a lui Dumnezeu în care s-a încrezut Ghedeon.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 17 octombrie 2010)

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.