Nu există comentarii încă

Mesajul îngerului

Referinţe: Marcu 16.1-8

1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.
2 În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele.
3 Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?”
4 Şi când şi-au ridicat ochii au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.
5 Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb şi s-au înspăimântat.
6 El le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde îl puseseră.
7 Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galilea: acolo Îl veţi vedea, cum v-a spus.”
8 Ele au ieşit afară din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

   Ce este dincolo de cruce?
Poate prea mulți oameni vin la cruce, o contemplă și se opresc acolo, nu merg mai departe. Ce priveliște ni se zugrăvește înaintea ochilor? Dincolo de cruce vedem un mormânt gol. În mormânt regăsim un vizitator Ceresc, iar acest vizitator are un mesaj deosebit, un mesaj pentru fiecare dintre noi.
Mai întâi însă să urmărim grupul de femei. Mintea lor era plină de multe întrebări: cine va da piatra mormântului deoparte? Vor dori soldații romani să rupă sigiliul și să ne ajute să ducem ritualul nostru la îndeplinire? Dar …piatra este deja înlăturată! Iar înăuntru un înger cu un mesaj aparte. De fiecare dată când omul s-a întâlnit cu un mesager al lui Dumnezeu apare teama și groaza.
Ce mesaj are acest personaj deosebit?
1. Nu vă înspăimântaţi!
Acest mesaj vorbește despre pace, odihnă, liniște. Oare nu acestea le erau necesare femeilor după imaginea tulburătoare a Golgotei, imagine ce era încă vie în mintea lor?
Nevoia primară a fiecărui om este aceea de liniștire a zbuciumului interior.
El este Prințul păcii, Cel ce aduce pacea: ”Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui” Coloseni 1.19-20.
2. A înviat!
E adevărat că Isus a fost pus pe o cruce, a fost așezat apoi într-un mormânt, dar a înviat! Iată mesajul despre putere, puterea Celui Atotputernic:
– a adus pace: pacea Lui!
– a adus biruința: biruința Lui!
– a adus putere: puterea Lui!
– a adus viață: viața Lui!
Aceeași putere ce L-a înviat pe Cristos ne va învia și pe noi.
3. El nu este aici!
Mesaj despre potențialul lui Dumnezeu. Oamenii au vrut să țină legată puterea Domnului, dar resursele pe care le are Dumnezeu sunt nelimitate și nu pot fi ținute legate de nimeni.
Isus Cristos a înviat, iar El a pus imediat la dispoziția omului resursele Sale, cu scopul de a ajuta ființa căzută în păcat. Astfel, El știe că Maria se îndreaptă spre mormânt cu îngrijorare în mintea ei, El știe că ucenicii sunt tulburați și dezorientați.
El pune la dispoziție puterea Sa pentru a risipi îndoiala și pentru a da răspuns întrebărilor fără răspuns. El atrage oamenii la Dumnezeu și dă sens vieții lipsite de rost.
Câtă pasiune are Dumnezeu pentru creația Sa!
4. Duceți-vă și spuneți!
Aceasta este proclamare pentru cei ce sunt deja ai Lui, dar și pentru cei ce au falimentat: ”duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru(…)”.
Un mesaj ce vrea să-i cuprindă pe toți și care nu este doar o chemare: ”veniți!”, ci și un îndemn la acțiune: ”spuneți!”
5. El merge înaintea voastră!
Acesta este mesajul despre protecție. ”Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Matei 28.20. Inimile ucenicilor erau sensibile, vulnerabile: aveau nevoie de protecția lui Dumnezeu.
6. Acolo Îl veți vedea!
Declarația aceasta este o promisiune. Ucenicii aveau nevoie de mângâiere, de liniștire, de asigurare și protecție.
Există frământări multiple în ziua de azi. Ridicați ochii spre Cer! Mesajul îngerului vorbește despre resursele lui Dumnezeu: pace, putere, potențial, protecție. Mesajul proclamă suveranitatea Celui Veșnic și pune la dispoziția omului promisiunile lui Dumnezeu.
El are putere deplină și este gata să ne ofere sprijin și ajutor.

(Sintezã a mesajului de Paște expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 15 aprilie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.