Nu există comentarii încă

Moartea în Adam sau viața în Cristos

hand-dustReferințe: Romani 5.12-19

Ne stă în faţă în text despre care unul dintre comentatorii biblici, Thomas Schreiner, afirmă că este unul dintre cele mai dificile din scrierile apostolului Pavel. Este posibil ca la acest pasaj să se fi referit şi apostolul Petru când zicea că scrierile pauline sunt uneori greu de înțeles, după cum avea să declare un alt comentator biblic, Alva McClain. Dificultatea textului rezidă nu în ideea principală, care este destul de clară, ci prea multele detalii ce sunt date în text. Fiecare cuvânt sau frază a generat o mulțime de pagini de comentarii, discuții și dezbateri printre savanții în cunoștințe biblice. Singura modalitate de salvare a rasei umane din păcatul în care a căzut este salvarea oferită prin jertfa Domnului Isus. Este înfăţişat un contrast între starea noastră veche, căzută şi cea nouă, slăvită cu Domnul: condamnare în Adam sau justificare în Cristos. Dacă ești în Adam, ești sub domnia morții, dacă ești în Cristos, viaţa domneşte în tine. Martyn Lloyd-Jones a spus că „Întreaga poveste a neamului omenesc poate fi rezumată în termeni a ceea ce s-a întâmplat din cauza lui Adam și ceea ce s-a întâmplat și se va întâmpla încă, din pricina lui Isus Cristos”. În primul rând, Pavel explică ce s-a întâmplat cu rasa umană prin Adam:

1. Dacă te afli în Adam, ești sub domnia morții – vers.12-14

A. Păcatul și moartea au intrat în lume prin Adam și „în Adam,” noi toți am păcătuit – vers.12

Creaţi drept primii oameni, aşezaţi în Grădina Edenului, Adam şi Eva au primit o poruncă din partea lui Dumnezeu: nu aveau voie să mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Adam, în calitate de cap al familiei, numit astfel de Domnul, a fost făcut responsabil pentru păcatul comis mai întâi de către Eva. A fi capul familiei nu înseamnă a fi tiran şi dictator, ci înseamnă responsabilitate deplină. Pavel se referă la păcatul originar, atunci când Adam nu a ascultat de porunca explicită a lui Dumnezeu și a mâncat din fructul oprit. Dumnezeu l-a avertizat pe Adam că în ziua în care va mânca din fructul oprit, va muri (Geneza 2.17). Acest lucru face referire atât la moartea fizică, cât și la moartea spirituală, sau separarea de Dumnezeu. Nu numai că oamenii au început să moară fizic după păcatul originar, dar, de asemenea, întreaga creație a început să experimenteze moartea (Rom. 8.20-22).
Păcatul lui Adam a atras condamnarea întregii rase umane, el a fost imputat tuturor celor ce s-au născut de la Adam încoace. Poate ni se pare că nu este drept şi cinstit, dar nu suntem în poziția de a-I cere socoteală lui Dumnezeu. Dacă ai fi fost în locul lui Adam, crezi că te-ai fi comportat mai bine? Dacă nu ai fi avut parte de moştenirea păcatului, crezi că ai fi rezistat fără să păcătuieşti? Zici că nu este drept! Dar când te gândeşti că Domnul Isus ne-a reprezentat, a murit în locul nostru la cruce, crezi că este corect? Din cauza păcatului lui Adam, fiecare dintre noi s-a născut vinovat de păcat, înainte de a ne fi angajat vreodată în primul nostru păcat voit. Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim, ci păcătuim pentru că suntem păcătoși în virtutea unirii noastre cu Adam.

B. Dovada că păcatul lui Adam a afectat întreaga rasă umană este acea că moartea este universală – vers.13-14

Pavel pare a argumenta faptul că moartea era universală din timpul lui Adam până la Moise nu din cauza păcatelor lor individuale, care nu au le-au fost imputate, deoarece ei nu au călcat niște porunci specifice ale legii, ci mai degrabă din cauza identificării lor cu Adam în păcatul său original. După ce legea a fost dată, păcătoșii au încălcat poruncile specifice ale lui Dumnezeu, chiar așa cum a făcut și Adam. Contrar mitologiei populare, moartea nu este o parte naturală a ciclului de viață. Moartea este pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul lui Adam, care a fost impusă pentru toți urmașii lui. Moartea domnește dacă sunteți încă în Adam. Cum putem scăpa de acest blestem?

2. În cazul în care ești în Cristos, vei domni în viață pentru că darul lui Cristos este mult mai mare decât păcatul lui Adam – vers.15-17

Păcatul lui Adam a dus la condamnare și moarte pentru rasa umană, dar ascultarea lui Cristos până la moarte a adus justificare și viață celor care-l primesc. Să ne uităm pe scurt la fiecare verset:

A. Lucrarea lui Cristos este mai mare decât păcatul lui Adam, deoarece afișează și distribuie abundența harului lui Dumnezeu -vers.15

Pavel contrastează efectele devastatoare ale transgresiunii lui Adam – au murit -, cu efectele glorioase ale darului și harul gratuit al lui Dumnezeu, care abundă pentru mulți. „Mulți” nu este vizualizarea grupurilor afectate numeric, ci calitativ.
– „mulți au fost loviţi cu moartea” – arată efectele devastatoare ale păcatului. Se referă la efectele devastatoare ale păcatului unui singur om pentru mulți, ceea ce înseamnă, întreaga rasă umană. E ca un mic foc de tabără făcut stângaci într-un loc neamenajat care dă naștere unui incendiu forestier ce distruge întreaga pădure.
– „mulți au primit harul”. De fapt, toți oamenii au primit harul şi iertarea, însă nu toți o aleg. Ar fi greșit să interpretăm cel de-al doilea „mulți” în sensul că mântuirea este oferită tuturor, pentru că în versetul 16 al doilea grup este reprezentat, de fapt, de cei justificați. Mai degrabă, se referă la mulți care primesc darul vieții veșnice prin Isus Cristos.

B. Lucrarea lui Cristos este mai mare decât păcatul lui Adam, deoarece a biruit multe păcate pentru a oferi fără plată justificarea – vers.16

Lucrarea lui Cristos este mai mare decât păcatul lui Adam, pentru că a depășit marele dezastru care a rezultat din păcatul lui Adam. Adam a aprins focul în pădure care a devastat rasa umană, însă Cristos nu numai că a stins focul, dar a și plantat o nouă pădure, una eternă, pentru toți cei care vor primi darul Lui plin de har. Darul iertării este făcut pe cheltuiala lui Cristos, nu este nici meritul nostru, nici nu este un preț plătit de noi. Un păcat a adus condamnarea asupra întregii omeniri, însă toate păcatele au fost iertate de lucrarea lui Cristos.

C. Lucrarea lui Cristos este mai mare decât păcatul lui Adam, deoarece în loc să aducă domnia morții, aceasta provoacă pentru cei care o primesc domnia vieții – vers.17

Cum putem scăpa de domnia îngrozitoare a morții? Prin primirea „abundenței de har” și „darul neprihănirii” prin Isus Cristos! Darul este neprihănirea, neprihănirea lui Cristos creditată în contul fiecăruia, care are sensul de justificare. Dumnezeu nu ne iartă doar păcatele noastre; El dă, de asemenea, neprihănirea pozitivă a lui Cristos pentru tine, astfel încât să stai înaintea lui Dumnezeu, nu în propriile tale fapte bune, ci în neprihănirea reprezentantului tău, Isus Cristos.
– Vei domni în viaţă prin Isus Cristos. Viaţa omului va fi ancorată în Cristos, iar noi nu vom mai fi influenţaţi de cel rău.
– Vei domni împreună cu Cristos în veci de veci
Pentru a rezuma:

3. Prin păcatul lui Adam toți am fost condamnați ca păcătoși, dar prin neprihănirea lui Cristos, toți suntem justificați în El – vers.18-19

Păcatul unui singur om a adus moartea și condamnarea pentru toți, dar justificarea acelui UNUL SINGUR a adus darul neprihănirii și al vieții pentru toți. Pavel nu ne învață aici universalismul, că toți oamenii vor fi mântuiți. Pentru că asta ar contrazice ceea ce învață în altă parte, că păcătoșii se vor confrunta cu judecata si condamnarea veșnică (Romani 2.5,8-9). De asemenea, în versetul 17 el a declarat că doar cei care primesc darul neprihănirii, vor domni cu Cristos. Toți cei care sunt în Adam sunt condamnați. Toți cei care sunt în Cristos sunt justificați. Aceleași limite se aplică la „mulți,” din versetul 19: „…cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.”

Principalul punct este: Dacă te afli în Adam, tu ești sub domnia păcatului și a morții, care conduce la condamnare veșnică . Dar dacă ești în Cristos, prin credința în jertfa Sa de pe cruce, ești liber de păcat și de moarte și vei domni în viață prin El, pentru că darul lui Cristos este mai mare decât păcatul lui Adam.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 29 iunie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.