Nu există comentarii încă

Reacţia omului la primirea Cuvântului lui Dumnezeu

Referinţe: Evanghelia după Matei 13.3-9, 18-23

3  El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde şi le-a zis: „Iată, semănătorul a ieşit să semene.
4  Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au mâncat-o.
5  O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc.
6  Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; şi pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.
7  O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut şi au înecat-o.
8  O altă parte a căzut în pământ bun şi a dat roadă: un grăunte a dat o sută, altul şaizeci şi altul treizeci.
9  Cine are urechi de auzit, să audă.”

18  Ascultaţi, deci, ce înseamnă pilda semănătorului.
19  Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânţa căzută lângă drum.
20  Sămânţa căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul şi-l primeşte îndată cu bucurie;
21  dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.
22  Sămânţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt şi ajunge neroditor.
23  Iar sămânţa căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce roadă: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.”

1. Ascultătorul indiferent, persoana căreia nu-i pasă (vers. 4, 19)
   Omul care vine în contact cu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, dar în viaţa căruia nu se produce nici o schimbare. Solul tare, bătătorit, al atitudinilor egoiste, al propriilor gânduri şi idei, nu al voii lui Dumnezeu, este impropriu semănăturilor sfinte. Sămânţa care cade pe pământ şi nu intră în solul ce îi poate produce germinaţia, va fi mâncată de păsările răpitoare ale celui rău.
2. Ascultătorul emoţional (vers. 5-6, 20-21)
   Are dorinţa să audă, se entuziasmează de ceea ce aude, proclamarea Cuvântului îi produce bucurie, dar în viaţa lui există stânci care vor împiedica dezvoltarea armonioasă a voii lui Dumnezeu. Sămânţa este acoperită cu un strat subţire, emoţional. Oameni ai căror lacrimi apar repede şi se usucă repede. Soarele arzător scoate în evidenţă frumuseţea credinţei. Sămânţa aşezată într-un sol superficial nu va rezista.
3. Ascultătorul cu inima împărţită (vers. 7, 22)
   Solul bun există din abundenţă, dar este un sol infestat cu plante dăunătoare. Omul este preocupat de alte lucruri decât ascultarea de Dumnezeu. Randamentul unui astfel de om, cu privire la Dumnezeu, este nul. Cuvântul care-l caracterizează pe acest tip de om este: înşelat.
4. Ascultătorul onest, cinstit (vers. 8, 23)
   Persoana care vine în prezenţa lui Dumnezeu şi care doreşte cunoaşterea planului lui Dumnezeu. Are inima pregătită pentru receptionarea mesajului Creatorului, solul este curăţat şi pregătit pentru a primi sămânţa şi a rodi.
   Inima este dispusă a înţelege, o inimă înţeleaptă care este gata să dea ascultare glasului lui Dumnezeu.
   Ascultătorul onest are o inimă roditoare. Solul mănos pregăteşte recolta îmbelşugată. Inima roditoare ştie să lase a intra în ea bogăţia curăţiei planului lui Dumnezeu şi ştie a lăsa să iasă din ea roadele Duhului Sfânt.
   Ce fel de sol va găsi în viaţa ta sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu? Ce fel de ascultător vei fi?  

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 29 august 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.