Nu există comentarii încă

Recăsătorit, … dar cu Cristos!

bride_of_christReferințe: Romani 7.1-6

În capitolul 6, Pavel folosește analogia sclaviei să ne învețe că în Cristos, noi am fost eliberați de sub stăpânirea vechiului stăpân, păcatul, ca să trăim pentru noul stăpân, Domnul Isus Cristos. Acum, Pavel ne introduce o nouă analogie, căsătoria. El folosește analogia căsătoriei pentru a ne prezenta noua noastră relație cu Legea.

1. PRINCIPIUL – vers. 1

„Nu ştiţi, fraţilor, căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte el?
Ideea este că toate legile, fie că este vorba de legile lui Dumnezeu sau legile omenești, ele au autoritate asupra omului doar atât timp cât el trăiește. Spiritual vorbind, atâta vreme cât trăim în statutul naturii noastre firești, noi suntem condamnați de Legea lui Dumnezeu, dar când murim, noi suntem liberi de toate cerințele Legii.

2. ILUSTRAȚIA – vers. 2-3

„Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul.”
Întreaga idee din aceste versete ne reamintește faptul că singura modalitate de a fi liberi de toate perceptele și cerințele Legii este să fim morți.

3. APLICAȚIA – vers. 4

„Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Cristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu.”

I. O nouă identitate ( …prin trupul lui Cristos)

Pavel ne spune că noi suntem morți față de Lege „prin trupul lui Cristos.” Asta ne duce cu gândul la Romani 6.6, unde descoperim că atunci când Isus a murit pe cruce, cei ce L-au primit pe El prin credință, au murit de asemenea. Așadar, suntem liberi față de Lege pentru că am murit față de ea.
– O nouă familie ( …ca să fiți ai altuia)
Versetul 4 ne spune că noi acum suntem „ai altuia.” De îndată ce am murit față de Lege, noi am fost căsătoriți cu Domnul Isus Cristos și am devenit parte din familia Lui. Este evident că într-o recăsătorire, după moartea partenerului, apar schimbări ale unor relații maritale și asta aduce după sine o serie de alte schimbări.
– O nouă atitudine ( …ca să aducem roadă pentru Dumnezeu)
Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a adus într-o nouă relație cu Sine ca să-L putem glorifica prin roadele ce le aducem spre slava Sa.

II. Motivația – vers. 5-6

„Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațâțate de Lege, lucrau în mădularele noastre, şi ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.”

1. Motivația trecutului – vers. 5
– trăiam în firea pământească
– eram controlați de patimile păcatului
– eram provocați de Lege la păcat
– aduceam roade pentru moarte

2. Motivația prezentului – vers. 6
– suntem izbăviți de puterea Legii
– suntem izbăviți de robia Legii
– am primit o viață nouă ca să slujim lui Dumnezeu

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 27 iulie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.