Nu există comentarii încă

Reflecţii asupra Cinei Domnului


Referinţe: Matei 26.26-30, 1 Corinteni 11.23-29

26  Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”
27  Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;
28  căci acesta este sângele Meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.
29  Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
30  După ce au cântat cântarea, au ieşit în muntele Măslinilor.

23  Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.
24  Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frînt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
25  Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.”
26  Pentrucă, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.
27  De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
28  Fiecare să se cerceteze, deci, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.
29  Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.

   Există pericolul ca unui lucru cu care ne-am obişnuit deja să nu-i mai dăm importanţa cuvenită şi astfel să pierdem însăşi esenţa acelui lucru.
   Ce semnifică pentru noi Cina Domnului? Care este semnificaţia Cinei Domnului, instituită de Însuşi Domnul Cristos, aşa cum o prezintă Cuvântul lui Dumnezeu?
1. Semnificaţia pâinii şi a vinului
   Pâinea – reprezintă trupul uman, sfânt, al Domnului Isus Cristos, frânt pentru păcatele noastre.
   Vinul – reprezintă sângele preţios al Domnului Isus Cristos, vărsat pentru păcatele noastre şi care este temeiul unui nou legământ între Dumnezeu şi om.
   Una dintre ereziile prezente în ziua de azi este că pâinea se transformă în trupul Domnului, iar vinul în sângele Său, prin aşa numitul proces de transsubstanţiere.
   Mântuitorul a ales două simboluri pentru a ne ajuta să ne aducem aminte mai usor despre lucrarea pe care a făcut-o El. Domnul a folosit şi alte simboluri pentru a exemplifica mai bine ce vroia să spună: miel (Mielul lui Dumnezeu), viţa, mlădiţele viţei şi multe altele.
   Bucăţica de pâine nu aduce cu sine, prin ea însăşi, binecuvântare, har, miracole. Ea ne aduce aminte despre lucrarea desăvârşită de salvare a omului.
   Vinul este temelia unui nou legământ încheiat de Dumnezeu cu omul. El nu a folosit aur, argint sau alte lucruri. „Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 1.18-19). Cu sângele Fiului Său a pecetluit legământul mântuirii.
   Ce nu trebuie să uităm:
– sângele este al lui Cristos, nu altul.
– este sângele unui nou legământ. Au fost şi alte legăminte, toate încălcate de om. Dumnezeu nu Şi-a călcat niciodată cuvântul.
– legământul este sfânt, iar sângele vărsat este pentru mulţi. În vechime, în Ziua Ispăşirii, sângele jertfei era vărsat pentru o singură persoană.
   Pâinea şi vinul reprezintă o chemare la părtăşie cu Dumnezeu.
2. Ce implică Cina Domnului?
   Moartea lui Isus Cristos. Elementele Cinei indică moartea Domnului. „Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El” (1 Corinteni 11.26).
   Mulţumirea noastră profundă. Ne aducem aminte de moartea Sa groaznică şi aceasta ne întristează, dar apoi vedem biruinţa asupra păcatului, iar acest lucru ne bucură şi ne stârneşte recunoştinţa faţă de Dumnezeu. „Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2.20).
   Cina Domnului este o poruncă a Domnului, nu este o opţiune.
   Meditaţia noastră personală. „Fiecare să se cerceteze, deci, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta” (1 Corinteni 11.23).
   Ce reprezintă pentru mine Cina Domnului? Trebuie să fiu conştient de următoarele adevăruri:
– sacrificul Său a fost făcut pentru mine
– Legea a fost desăvârşită, prin aducerea unei jertfe desăvârşite
– suferinţa Domnului Isus a fost intensă
– eu am fost răscumpărat
   Dacă eu conştientizez aceste lucruri, atunci ajung la concluzia că El este „vrednic să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” (Apocalipsa 5.12).

   Tu eşti vrednic, Tu eşti vrednic,
   Slavă, cinste să-Ţi dăm!
   Tu eşti vrednic de-nchinare
   Şi să Te adorăm!

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 3 octombrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.