Nu există comentarii încă

Semnificația crucii

Referințe: Galateni 2.20

imagesTermenul „cruce”este unul ce conține semnificația morții Domnului Isus Cristos. Apostolului Pavel îi face plăcere să mai folosească un termen în scrierile sale: sângele lui Cristos (Efeseni 2.13, 1 Petru 1.19). Atât crucea, cât și sângele se referă la caracterul unic al jertfei Fiului lui Dumnezeu. Moartea Lui este o realitate istorică, un adevăr menționat în Sfânta Scriptură, dar și în alte documente istorice. Cum este privită crucea Domnului Isus în epistola către Galateni? Există câteva cuvinte ce sintetizează foarte bine semnificația crucii.

1. Substituție

Pe cruce El a murit pentru fiecare dintre noi, răscumpărând păcatele noastre. Ca să nu murim noi, întrucât ”plata păcatului este moartea”, a murit Cristos. Capitolul 53 din cartea Isaia rezumă foarte bine lucrarea ispășitoare a Domnului (Galateni 1.4). ”Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5.21). La cruce oamenii păcătoși au fost înlocuiți, substituiți, de Cel ce nu a cunoscut păcatul.

2. Identificare

Este vorba despre identificarea Lui cu noi și a noastră cu El. Moartea Domnului Isus Cristos reprezintă judecata lui Dumnezeu pentru vechea creație, pentru ceea ce era îndreptat mereu și mereu numai spre păcat. Trebuie să credem mărturia lui Dumnezeu cu privire la Isus Cristos: El a murit pentru noi, iar victoria Lui ne-a fost transferată nouă (Romani 6.2-6,11).

3. Răscumpărare

– Galateni 3.13: ”Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.”
– Galateni 4.4-5: ”Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.”
Legea este bună și desăvârșită. Legea cerea ceea ce era imposibil ca noi să ducem la îndeplinire. Nu există om care să nu fi încălcat vreunul dintre cele 613 de articole ale Legii (nu doar cele 10 legi arhicunoscute!) Oricâtă strădanie ar depune omul, nu este suficient.
Dacă mântuirea ar fi venit prin Lege, ne-ar fi lipsit siguranța mântuirii. Atunci pentru ce a existat Legea? Ea nu face altceva decât să ne arate cât de păcătoși suntem, are efectul unui reflector ce scoate la iveală starea noastră.

4. Persecuție

Batjocura de care a avut parte Domnul Isus Cristos la crucea pe care a fost răstignit, nu face altceva decât să arate nivelul de persecuție de care a avut El parte. Complet dezbrăcat de haine, a fost o priveliște de rușine. Cristos a suferit ocara crucii (Galateni 5.11, 6.12) pentru ca oamenii să nu mai guste mânia lui Dumnezeu. Crucea este o ofensă pentru omul ce nu înțelege adevărata ei semnificație. Crucea stârnește repulsie și împotrivire pentru cei ce nu înțeleg sensul lucrării de răscumpărare.

5. Separare

”Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei” (Galateni 5.24). În planul lui Dumnezeu noi am murit, iar El nu-Și schimbă planul. Versetul 20 din textul de refrință spune că ”am fost răstignit împreună cu Cristos”. Se face referire la timpul trecut, la o acțiune realizată deja. Este totuși necesar acceptul nostru! Te socotești cu adevărat mort față de păcat? Moartea înseamnă separare, în cazul de față, separare de păcat.

6. Emancipare

Dezrobirea de păcat se face doar prin jertfa lui Cristos (Galateni 1.4, 6.14). Ridicarea din starea de pierduți – emanciparea, are scopul de a ne scoate de sub influența lumii păcătoase. Lumea este societatea care L-a dat afară pe Dumnezeu. Pentru El nu s-a găsit loc nici la naștere, nici la moarte. Deși El a creat totul, creația Sa nu i-a urat ”bun venit”. Dacă este ceasul din urmă, n-ar trebui ca viața noastră să strălucească din cauza prezenței Sale?

Cu ce te lauzi în lumea aceasta? Care este bucuria ta cea mai mare? Crucea este un loc dezgustător, dar acolo și terenul binecuvântat al părtășiei cu Dumnezeu.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 6 octombrie 2013)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.