Părinți și copii

Referinţe: Luca 1.17    Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” Fiinţa umană este o îngemănare a unor dimensiuni...

Continuați lectură