Studiu biblic – Levitic 8 – Sfinți pentru Domnul

Referințe: Levitic 8.1-13, 30-36 Verset cheie: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.  Levitic 19.2b Ideea centrală a studiului: Privilegiile preoției sunt în conformitate cu măreția Dumnezeului care ne-a făcut preoți. Scopul studiului: Să te ajute să conștientizezi câteva privilegii pe care le avem noi, cei puși...

Continuați lectură

Studiu biblic – Exod 6,7 – Dumnezeu este credincios legământului

Referințe: Exod 6.1-13, 7.1-7 Tema: Dumnezeu este credincios legământului Verset cheie: ”Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.” Psalm 86.15 Ideea centrală a studiului: Dumnezeu promite eliberarea din sclavie, prin puterea și slava Lui, pentru ca poporul să...

Continuați lectură

Studiu biblic – Exodul 3,4 – Nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu

Referințe: Exod 3.1-22, 4.1-17 Tema: Nu te împotrivi chemării lui Dumnezeu Verset cheie: Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!”      Isaia 52.7 Ideea centrală a...

Continuați lectură

Studiu biblic – Eclesiast – De ce să mă pregătesc pentru veșnicie?

Referințe: Eclesiastul 11.9-10, 12.1-14 Tema: De ce să mă pregătesc pentru veșnicie? Sfânta Scriptură are uneori caracter descriptiv, alteori caracter prescriptiv. De această dată Scriptura ne aduce înaintea ochilor şi a minţii o întrebare aparte: „De ce să mă pregătesc pentru veşnicie?” 1. Pentru că timpul trece Fiecare dintre noi...

Continuați lectură

Studiu biblic – Proverbe – Fii înţelept în relaţiile cu semenii

  Referințe: Proverbe 12.18-19, 14.29, 15.1, 16.32, 17.9 şi 14, 19.11, 22.24-25 Tema: Fii înţelept în relaţiile cu semenii Verset cheie: „Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” – Proverbe 17.17 Ideea centrală a studiului: Dumnezeu aşteaptă de la copiii Săi ca ei să construiască şi...

Continuați lectură

Studiu biblic – Proverbe 20 – Pericolul alcoolului

  Referințe: Proverbe 20.1, 23.19-21,29-35, Romani 13.12-14 Tema: Pericolul alcoolului Verset cheie: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh” – Efeseni 5.18 Ideea centrală a studiului: Înţelepciunea care vine de la Dumnezeu şi ascultarea de Cuvântul Lui te păzeşte de cădere în capcana viciilor,...

Continuați lectură

Studiu biblic – Proverbe – Fii înţelept în viaţa de familie

  Referințe: Proverbe 13.24, Proverbe 14.1, Proverbe 19.14, Proverbe 22.6, Proverbe 24.3-4, 21 Tema: Fii înţelept în viaţa de familie Verset cheie: Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte; prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute. Proverbe 24.3-4 Ideea centrală...

Continuați lectură